Sodelavke in sodelavci

Predstojnice in predstojniki oddelkov

Predstojnik Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje

Predstojnik Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij

Predstojnik Oddelka za restavratorstvo

Visokošolski učitelji in sodelavci

Zunanje sodelavke in sodelavci

Strokovne službe

Ekonomat in služba za javna naročila

Referat za dodiplomski študij

Referat za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje

Tajništvo oddelkov za oblikovanje

Tehniška sodelavka - kiparstvo in unikatno oblikovanje

Tehniški sodelavec - grafika

Vzdrževanje prostorov akademije – Dolenjska

Vzdrževanje prostorov akademije – Dolenjska

Vzdrževanje prostorov akademije – Dolenjska

Vzdrževanje prostorov akademije – Dolenjska

Vzdrževanje prostorov akademije – Erjavčeva

Vzdrževanje prostorov akademije – Erjavčeva

Vzdrževanje prostorov akademije – Erjavčeva

Vzdrževanje prostorov akademije – Erjavčeva