Konserviranje in restavriranje slik in polihromirane plastike (MA)

Magistrski program druge stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del oblikuje strokovnjake, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja zahtevnejših konservatorsko-restavratorskih posegov.

Pri vpisu v program študent izbira med dvema smerema: Konserviranje in restavriranje slik in polihromirane plastike (A) in Konserviranje in restavriranje stenskih slik in kamna (B). Usmeritev študentu omogoča poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja, pridobljenega na prvi stopnji študija, ki je potrebno za raziskovalne in razvojne naloge pri reševanju likovnega gradiva, pri čemer vsaka smer zahteva specifične rešitve. Poleg pridobivanja bolj poglobljenega teoretičnega znanja je na tej stopnji poudarek na izbrani umetniško-raziskovalni konservatorsko-restavratorski problematiki. Praktični del poteka v ateljejih ALUO ter v okviru muzejev, galerij in Restavratorskega centra ZVKDS.

Ime smeri: Konserviranje in restavriranje slik in polihromirane plastike
Predstojnik/ca oddelka: prof. mag. Lucija Močnik Ramovš
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magistrica konservatorstva-restavratorstva, magister konservatorstva-restavratorstva
Okrajšava: mag. kons.-rest.
Zbornik študijskega programa: