Raziskovanje

Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (RI ALUO)

Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (RI ALUO) je vodilna organizacija za področje raziskovanja umetnosti, oblikovanja in kulturne dediščine. Naše raziskave obravnavajo pretekle, sedanje in nastajajoče prakse v umetnosti, oblikovanju ter restavratorstvu in konservatorstvu. Temeljijo na ustvarjalnih, kritičnomislečih in inovativnih praksah. Med drugim se osredotočajo na aktualne, družbeno-okoljske in druge globalne izzive ter aktivno gradijo na sodelovanju med disciplinami. Raziskovalna dejavnost akademije predstavlja gonilo sodelovanja z okoljem in vidno spodbuja mednarodno sodelovanje. Ena od prioritet Inštituta so tudi predstavitve in založništvo izsledkov raziskav.

 

Pravilnik o organizaciji in delovanju RI ALUO
Etični kodeks za raziskovalce UL
Interdisciplinarni doktorski študij: Likovne vede

Raziskovalni programi in projekti
Raziskovalni programi in projekti (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Mednarodni projekti
Mednarodna sodelovanja podprta s stran Evropske komisije, okvirnih programov EU, programov Erasmus +, INTERREG in strukturnih skladov, ter ostali mednarodni projekti.

Domači projekti
Domača sodelovanja z okoljem, lokalnimi skupnostmi ter regionalnimi in nacionalnimi organizacijami.

Založniška dejavnost
Založniška dejavnost UL ALUO izdaja raziskovalne dosežke humanističnih, družboslovnih in likovnih ved.

Simpoziji in konference
UL ALUO organizira domače in mednarodne dogodke z namenom izobraževanja, predstavljanja in diseminacije raziskovalnih dosežkov.