Trajnostni razvoj

2017_WesternFlag_Gerrard_001
John Gerrard
Western Flag (Spindletop, Texas) 2017, simulacija
Z dovoljenjem umetnika, Thomas Dane Gallery, London, in Simon Preston Gallery, New York.

UL ALUO si s svojim delovanjem aktivno prizadeva obravnavo podnebnih in okoljskih izrednih razmer ter zagotovitev zelene tranzicije v doseganju ničelnega ogljičnega odtisa.

 

Senat UL ALUO je na seji dne 8. decembra 2021 soglasno potrdil resolucijo o razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer ter priključitev h globalni pobudi Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet, katere pobudnica je Zveza za trajnostno vodenje v izobraževanju (The Alliance for Sustainability Leadership in Education – EAUC)

 

Resolucija o razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer

Pobuda za vzpostavitev organizacije za trajnostni razvoj visokega šolstva The Higher Education Sustainability Initiative – HESI je bila ustanovljena leta 2012, pred konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju v Riu de Janeiro (Rio +20). Namen organizacije HESI je skupaj z Združenimi narodi zagotavljati visokošolskim ustanovam stalno povezavo med visokim šolstvom, znanostjo in oblikovanjem zelenih politik. Leta 2019 je s sprejetjem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in 17. ciljev trajnostnega razvoja (SDG) pobuda prerasla v resolucijo, ki visokošolske ustanove poziva k razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer.

 

Do danes je več kot 300 univerz in visokošolskih ustanov sprejelo predlagano resolucijo in razglasilo podnebne in okoljske izredne razmere. Z letom 2022 je k omenjeni resoluciji pristopila tudi UL ALUO in se na ta način zavezala k:

  • dosegu ogljične nevtralnosti ustanove do leta 2030 (ali najpozneje do leta 2050);
  • preusmeritvi in pridobitvi sredstev za akcijsko usmerjene raziskave iz tematskih področij podnebnih sprememb ter krepitev veščin in kompetenc na področju podnebnih sprememb;
  • povečanju obsega trajnostnih vsebin v učnih načrtih in drugih študijskih programih z namenom ozaveščanja skupnosti.

Globalna pobuda Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet

UL ALUO se je hkrati priključila tudi h globalni pobudi Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet, katere pobudnica je Zveza za trajnostno vodenje v izobraževanju.

S pridružitvijo se UL ALUO zavezuje, da bo v prvem letu od podpisa pripravila analize, določila cilje in akcijski načrt za ukrepanje, za dosego zastavljenih ciljev. Našteto je podlaga za izpolnitev obljube s strani pristopnice, da si bo s svojim delovanjem prizadevala, da čim prej doseže ničelni ogljični odtis v skladu z množičnimi prizadevanji številnih posameznikov, organizacij in gibanj za omejitev segrevanja ozračja na 1.5 ºC (najpozneje do leta 2050). Ob vzporedni določitvi vmesnega cilja, da do leta 2030 ustanova zmanjša ogljični odtis za 50 % (ali več). K pobudi je do januarja 2022 pristopilo več kot 1000 univerz in visokošolskih ustanov. S pristopom h globalni pobudi je UL ALUO prva ustanova iz Slovenije, ki se je odločila za ta korak.

 
Zakaj smo se odločili za ta korak?

Podnebna kriza je ena največjih groženj, s katerimi se kot družba soočamo. UL ALUO je odgovorna za zmanjšanje lastnega vpliva na okolje ter ima še zlasti pomembno vlogo pri izobraževanju o okoljsko-družbenih tematikah in podpiranju podnebnih ukrepov s svojimi raziskavami.