Vpis na podiplomski študij

 

Katere magistrske študijske programe 2. stopnje izvaja UL ALUO?

SLIKARSTVO
Smeri:
Slikarstvo
Video, animacija in novi mediji
Grafika

KIPARSTVO
Program kiparstva je enovit in nima smeri.

KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
Smeri:
Konserviranje in restavriranje slik in polihromirane plastike
Konserviranje in restavriranje stenskih slik in kamna

INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
Smeri:
Industrijsko oblikovanje
Oblikovanje stekla in keramike

OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
Smeri:
Fotografija
Grafično oblikovanje
Ilustracija

Na vseh programih študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati za vpis?

V programe se lahko vpiše, kdor je:

1. kdor je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti oz. kompetenc – specifike preizkusov na posameznih programih/smereh so navedene v vsakoletnem Razpisu za vpis na enovite magistrske programe (priponka spodaj),

2. in končal:

  • enak oz. soroden univerzitetni študijski program na 1. stopnji UL ALUO (podrobno navedeno v besedilu Razpisa);
  • ali študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija (od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk);
  • ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisij (od 10 do 60 ECTS kreditnih točk).

Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b in c, se manjkajoče študijske obveznosti določijo individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in delovne izkušnje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a do c, v tujini, in opravili preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij na UL ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so končali svoje šolanje v Sloveniji.

UL ALUO zagotavlja zgolj najosnovnejši material in storitve, potrebne za delo študenta. Med študijem nastajajo dodatni stroški produkcije, ki jih krije študent sam. Stroški ne morejo biti vnaprej absolutno ovrednoteni, ker je izbira materialov, orodij, tehnologij itd., ki jih ne zagotavlja akademija, prepuščena študentom, njihovim finančnim zmožnostim, iznajdljivosti ter tudi ambicioznosti nalog oziroma projektov posameznega študenta.

 

Kako se vpišete?

  1. Z vsebino študijskih programov se seznanite na naših informativnih dnevih in spletnih straneh.
  2. Postopek prijave je objavljen v vsakoletnem Razpisu za vpis v magistrske študijske programe. Del razpisa za UL ALUO za prihodnje študijsko leto je objavljen v priponkah spodaj, celoten razpis pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
  3. Ob prijavi oddate tudi predstavitveno mapo.
  4. Po uspešni prijavi vas obvestimo o pristopu k sprejemnemu izpitu oz. preizkusu nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor (podrobna navodila so objavljena v besedilu Razpisa).
  5. O rezultatu sprejemnega postopka vas obvesti UL ALUO.
  6. Vpis na UL ALUO poteka elektronsko konec septembra; obvestilo prejmete s strani Referata za podiplomski študij.

 

Imate dodatna vprašanja?

Obrnite se na Referat za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje (jasmina.zajc@aluo.uni-lj.si; po telefonu: +386 1 421 25 02), lahko pa si preberete tudi odgovore na pogosta vprašanja o vpisu v priponki spodaj.

 

Dokumenti