Grafika (MA)

Magistrski program je oblikovan z namenom, da študentom omogoči osebni razvoj v smeri samostojnega in kritičnega umetniškega ustvarjalca pa tudi delovanje na sorodnih področjih kulturnega delovanja, ki zahtevajo znanja in spretnosti, ki so jih študentje pridobili.

S tem namenom študentom omogočamo skupno pasivno in aktivno obiskovanje razstav, organiziramo tematske in druge skupinske razstave ter ogled pomembnih likovnih razstav doma in v tujini. Program je sestavljen le v nujnem delu iz obveznih sestavin, saj je na tej stopnji primerno, da si študentje sami oblikujejo svoj kurikulum. Jedro programa predstavlja študentova lastna umetniška produkcija in z njo povezan magistrski projekt, sestavljen iz umetniškega dela in njegove teoretske obrazložitve. Na magistrski stopnji ima program tri smeri: Slikarstvo, Grafika, Video, animacija in novi mediji.

Magistrski program Grafika usmerja in omogoča osebni razvoj v znani specifičnosti, ki jo pogojuje zahtevno razumevanje in gradnja likovnega jezika z matrico. Študentovo vztrajno delo, tako v grafičnem ateljeju kot tudi pri teoretičnem študiju, pripomore k jasnemu razlikovanju in vrednotenju med originalnim grafičnim odtisom in vsakršno reprodukcijo.

Bistvo izvirne umetniške grafike , ki ni ne industrijska grafika ne grafično oblikovanje ne fotografska reprodukcijska povečava, izhaja iz matrice, katere zahtevnost moramo enačiti z gradnjo slike na platnu ali ustvarjanjem skulpture. Z upoštevanjem zgodovinskih izkušenj in poznavanj velikih grafičnih mojstrovin ter ob razumevanju umetnosti dvajsetega stoletja lahko študentje likovno rastejo in kakovostno razvijajo lasten osebni koncept. Pri tem je pomen risbe nenadomestljiv. Kvaliteta dela je preko risbe najbolj prepoznavna in dragocena ter prepričljivo karakterizira njegovo osebnost. Ob študiju se še posebej izpostavlja pomen ogledov razstav in s tem originalov, ki bistveno vplivajo na ustvarjalne odločitve.

Ime smeri: Grafika
Predstojnik/ca oddelka: prof. Sašo Sedlaček
Vodja smeri: izr. prof. mag. Zora Stančič
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister grafike, magistrica grafike
Okrajšava: mag. graf.
Zbornik študijskega programa: