Industrijsko oblikovanje (BA)

Naše poslanstvo je spodbuditi razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za raziskovalno oblikovalsko delo, s poudarkom na ustvarjanju inovativnih, trajnostnih proizvodov in storitev.

Smo edini, ki izvajamo univerzitetni študijski program s področja industrijskega in unikatnega oblikovanja v Sloveniji. Cilj programa na dodiplomski stopnji je, da študent usvoji osnovno znanje za razumevanje in prakso industrijskega in unikatnega oblikovanja skozi načrtovalske metodologije ter razvije lastne oblikovalske sposobnosti. Multidisciplinaren študij usmerja študenta k celostnemu razvoju oblikovalske osebnosti. Prek praktičnih predmetov in s pomočjo pedagogov, ki sodijo med vodilne strokovnjake v oblikovalski stroki v Sloveniji, pomagamo razvijati sposobnosti prepoznavanja in reševanja problemov, nadgrajene z znanjem, pridobljenim na zgodovinsko-teoretičnih področjih. Študij temelji na individualnem pedagoškem pristopu in osebnem odnosu do študentov, kar je ključno za vsebine, ki jih program pokriva. Študent lahko izbira med dvema smerema: Industrijsko oblikovanje ali Unikatno oblikovanje. Študij omogoča vertikalo, nadaljevanje poglobljenega študija na podiplomski stopnji. Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje je bil šest let zapored uvrščen med 50 najboljših šol za področje oblikovanja v Evropi, prav tako pa se ponaša tudi z dolgoletno tradicijo.

Profil industrijskega oblikovalca ostaja oziroma pridobiva na vrednosti kot eden najperspektivnejših poklicev prihodnosti. Študent se nauči prepoznavati prave probleme s ciljem tvorjenja odgovorov s konkretnimi in z inovativnimi rešitvami izdelkov in storitev, zazrtih v uporabnika in okolje. Gre za stroko, ki nenehno širi polje delovanja in ki je nesporno interdisciplinarna v odnosu do drugih področij in sfer, s katerimi sodeluje. Oblikovanje namensko in pametno gradi naše okolje, posledično oblikuje našo prihodnost in spreminja tudi nas same.

Ime smeri: Industrijsko oblikovanje
Predstojnik/ca oddelka: prof. mag. Barbara Prinčič
Vodja smeri: prof. Jure Miklavc
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana industrijska oblikovalka (UN), diplomirani industrijski oblikovalec (UN)
Okrajšava: dipl. ind. oblik. (UN)
Zbornik študijskega programa:

Pedagogi