Ilustracija (BA)

Univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij pokriva področja Fotografije, Grafičnega oblikovanja in Ilustracije. Študent skozi seminarske naloge, ateljejsko delo in predavanja osvoji temeljno znanje, ki ga je mogoče uporabiti v široko razvejani praksi: tiskani mediji, internetne strani, fotografija, ilustracija. Po enotnem prvem letu se študij specializira za posamezna področja in jih smiselno nadgrajuje na drugi stopnji študija. Študij študenta usmerja k razvoju kritične presoje rezultatov oblikovalskega dela in te prek različnih projektov neposredno povezuje z delovnim okoljem.

Študij na smeri Ilustracija na dodiplomski stopnji omogoča znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela na vseh po­dročjih javnega življenja, na katerih lahko ilustracija sama nosi rešitev komunikacije ali pa je pomemben subjekt celote vidnega sporočanja. Študent v 1. letniku pridobi splošno znanje, ki se nadgrajuje v težavnostnih stopnjah v višjih letnikih do šestega semestra. V zadnjem semestru študent konča študij z zahtevnejšim projektom, ki zahteva in vsebuje večplastno znanje s področja ilustracije s pomočjo podrobne analize vsebine.

Ime smeri: Ilustracija
Predstojnik/ca oddelka: prof. Domen Fras
Vodja smeri: doc. Suzi Bricelj
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij (UN), diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN)
Okrajšava: dipl. obl. vizual. kom. (UN)
Zbornik študijskega programa: