Konserviranje in restavriranje likovnih del (BA)

Na dodiplomskem študiju Konserviranje in restavriranje likovnih del študent spozna metode raziskovalnega dela, preventivne konservacije ter aktivno konservatorstvo in restavratorstvo na področju prenosnih slik, polikromirane lesene plastike, stenskih slik in kamna.

Za lažje razumevanje zgradbe umetnin bo študent pridobil risarske, slikarske in kiparske veščine, tj. v smislu poznavanja likovnega jezika in tehnologije. Ob teoretičnih in ateljejskih predmetih bo spoznal osnovne načine dokumentiranja in konservatorsko-restavratorske postopke ter se seznanil z za to potrebnimi materiali, orodjem in opremo. Znanje naravoslovnih vsebin, likovne teorije in umetnostne zgodovine, ki ga bo usvojil pri teoretičnih predmetih, bo v pomoč pri iskanju konservatorko-restavratorskih rešitev. Veščine za reševanje poškodovanih umetnin študent razvija pri praktičnem delu v ateljejih ALUO, muzejih, galerijah in v ateljejih Restavratorskega centra ZVKDS. V eni izmed omenjenih ustanov študent v zadnjem letniku študija v okviru obvezne prakse pobliže spoznava strokovno in znanstveno-umetniško pa tudi organizacijsko stran konservatorstva in restavratorstva.

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del je oblikovati strokovnjaka sposobnega temeljnega raziskovanja stanja likovnega gradiva, načrtovanja programa konservatorskih-restavratorskih postopkov, nege in vzdrževanja ter dokumentiranja strokovnega dela. Prav tako mora študent obvladati specifičnosti varstva pri delu, imeti organizacijske sposobnosti ter sposobnosti za interdisciplinarno delo. Osnova za pridobivanje tovrstnega znanja je podkrepljena z izvajanjem praktičnega dela študenta v ateljejih in delavnicah ZVKDS, Restavratorskega centra in sorodnih institucijah. Ob ozkih strokovnih znanjih si študent pridobiva izbrana temeljna znanja s področja humanistike, naravoslovja in tehnike, povezljiva z matično stroko.

Ime smeri: Konserviranje in restavriranje likovnih del
Predstojnik/ca oddelka: prof. mag. Lucija Močnik Ramovš
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana konservatorka-restavratorka (UN), diplomirani konservator-restavrator (UN)
Okrajšava: dipl. kons.-rest. (UN)
Zbornik študijskega programa: