Slikarstvo (BA)

Slikarstvo je dandanes organski in dinamičen del sodobnega umetnostnega sistema, hkrati pa umetniško področje z izjemno raznoliko, razvojno pogojeno zgodovino in z množico načinov izražanja.

Dogajanje v slikarstvu je ozko povezano z razvojem v drugih disciplinah, nanj pa tudi vpliva in se da vplivati. Program slikarstva na prvi stopnji študija je organiziran tako, da s kombiniranjem ateljejskih, teoretskih in strokovnih predmetov študentom omogoča pridobivanje splošnega in posebnega znanja in spretnosti, ki so nujne za njihov razvoj v smeri profesionalne prakse ali praks, pri katerih so potrebne estetske spretnosti in inovativen pristop. Cilj programa prve stopnje je, da ob vrsti obveznih in izbirnih predmetov, komunikaciji z umetniki in razstavami ter ne nazadnje ob skupnem delu in druženju študentje pridobijo osnovne usmeritve oziroma se usposobijo za študij na drugi stopnji. Na prvi stopnji ima program dve smeri: Slikarstvo ter Video, animacija in novi mediji.

Študij Slikarstva preko premišljeno in koherentno sestavljenega študijskega programa s kombinacijo ateljejskih, teoretičnih in strokovnih predmetov študentom omogoči pridobitev znanja in razumevanja, razvoj nujnih osebnih atributov in obvladovanje bistvenih spretnosti, ki opremijo in pripravijo študente za nadaljnji osebni razvoj v okviru likovne umetnosti. Namen dodiplomskega študija slikarstva je torej v usposabljanju novih generacij likovnih delavcev, izobražencev in ustvarjalcev, ki so s pridobljenimi znanji, spretnostmi in izkušnjami sposobne zastaviti samostojno umetniško pot oziroma so usposobljene za nadaljevanje študija na višji stopnji.

Ime smeri: Slikarstvo
Predstojnik/ca oddelka: prof. Sašo Sedlaček
Vodja smeri: prof. Zmago Lenárdić
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana slikarka (UN), diplomirani slikar (UN)
Okrajšava: dipl. slik. (UN)
Zbornik študijskega programa:

Novice

KIP Razstave SLIK

Izzivi sodobnosti

Razstave SLIK

Parkplac

FOTO GO GRAF KIP Razstave SLIK

Ponjava 4

FOTO GO GRAF ILU IO KIP KRLD Razstave SLIK TEORIJA UO Vabila VANM

ALUO odprta akademija 2024