Slikarstvo (BA)

Slikarstvo je dandanes organski in dinamičen del sodobnega umetnostnega sistema, hkrati pa umetniško področje z izjemno raznoliko, razvojno pogojeno zgodovino in z množico načinov izražanja.

Dogajanje v slikarstvu je ozko povezano z razvojem v drugih disciplinah, nanj pa tudi vpliva in se da vplivati. Program slikarstva na prvi stopnji študija je organiziran tako, da s kombiniranjem ateljejskih, teoretskih in strokovnih predmetov študentom omogoča pridobivanje splošnega in posebnega znanja in spretnosti, ki so nujne za njihov razvoj v smeri profesionalne prakse ali praks, pri katerih so potrebne estetske spretnosti in inovativen pristop. Cilj programa prve stopnje je, da ob vrsti obveznih in izbirnih predmetov, komunikaciji z umetniki in razstavami ter ne nazadnje ob skupnem delu in druženju študentje pridobijo osnovne usmeritve oziroma se usposobijo za študij na drugi stopnji. Na prvi stopnji ima program dve smeri: Slikarstvo ter Video, animacija in novi mediji.

Študij Slikarstva preko premišljeno in koherentno sestavljenega študijskega programa s kombinacijo ateljejskih, teoretičnih in strokovnih predmetov študentom omogoči pridobitev znanja in razumevanja, razvoj nujnih osebnih atributov in obvladovanje bistvenih spretnosti, ki opremijo in pripravijo študente za nadaljnji osebni razvoj v okviru likovne umetnosti. Namen dodiplomskega študija slikarstva je torej v usposabljanju novih generacij likovnih delavcev, izobražencev in ustvarjalcev, ki so s pridobljenimi znanji, spretnostmi in izkušnjami sposobne zastaviti samostojno umetniško pot oziroma so usposobljene za nadaljevanje študija na višji stopnji.

Ime smeri: Slikarstvo
Predstojnik oddelka: prof. Sašo Sedlaček
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana slikarka (UN), diplomirani slikar (UN)
Okrajšava: dipl. slik. (UN)
Zbornik študijskega programa:

Novice

13.01.2023, FOTO, GO, GRAF, ILU, IO, KIP, KRLD, Razstave, SLIK, TEORIJA, UO, VANM

ALUO semestrska razstava 2023

13.01.2023, FOTO, GO, GRAF, ILU, IO, KIP, KRLD, SLIK, UO, VANM

ALUO na Informativi 2023

12.01.2023, FOTO, GO, ILU, IO, KIP, KRLD, SLIK, UO, VANM

Vpis v ALUO tečaje 2023

09.01.2023, Razstave, SLIK

David Kucler in Petja Kocet: Travnik