Umetniška zbirka UL ALUO

Ambicije po lastni umetniški zbirki sežejo na akademiji v prva leta po njeni ustanovitvi leta 1945. Leta 1949 se je prvič oblikovala zamisel, da bi po vzoru umetniških akademij, ki so jim pridružene galerije pomembnih umetniških del, kot na primer zbirki z več kot stoletno tradicijo pri beneški in dunajski akademiji, tudi ljubljanska oblikovala svojo zbirko. Začelo se je s prevzemom starejših del od Federalnega zbirnega centra, postopnim nakupovanjem umetnin, pridobivanjem donacij, odkupovanjem nagrajenih študentskih del in zbiranjem diplomskih del ali del s kolonij. Tako smo v skoraj osemdesetletni zgodovini ob začetnih 200 delih starih mojstrov zbrali z nakupi 94 pomembnih umetniških del slovenskih ustvarjalcev, predvsem profesorjev UL ALUO, 200 slikarskih in kiparskih študentskih umetnin in več kot 80.000 študentskih grafičnih listov. Ta del zbirke je še posebej neprecenljiv, saj ga sestavljajo listi, ki jih v odtisih ne hrani nobena druga ustanova, v veliko primerih jih ne najdemo niti v lasti avtorjev. Pridobili smo tudi nekaj izjemnih donacij, ki so nam jih podarili: Veno Pilon, Rozi Sternen, Klavdij Zornik, Bogoslav Kalaš, Lojze Logar, Branko Suhy, Zvest Apollonio, Gregor Kokalj, Zmago Jeraj in še nekateri drugi. Zbirka Galerije ALUO je bila shranjena v depojih ALUO, dokler je leta 1998 nismo začeli predstavljati na razstavah, saj UL ALUO še vedno nima primernih prostorov za njeno hranjenje in prikazovanje. Od novembra 2014 je slikarski in kiparski del zbirke ALUO shranjen v depojih Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Leta 2020 so se začela intenzivnejša prizadevanja za ureditev zbirke študentskih grafik.

Zbirko sestavljajo naslednje zvrstne in tematske zbirke: Ustvarjalci XX. in XXI. stoletja (Slikarstvo, Kiparstvo, Risba, Grafika, Fotografija, Plakati), Slike starih mojstrov, Študentska dela (Študentska grafika in ostale zbirke študentskih del).

Vodja zbirke: izr. prof. dr. Nadja Zgonik
Skrbnik zbirke: asist. mag. Gregor Kokalj 

 

 • 1945 Akademija upodabljajočih umetnosti (AUU) je ustanovljena.
 • 1946 Na pobudo prof. Božidarja Jakca začne nastajati zbirka študentskih grafičnih listov.
 • 1948, 24. 2. Prvi nakup umetniških del. AUU od trgovine Umetnost Antona Demšarja v Ljubljani odkupi 15 grafičnih listov različnih avtorjev in 2 risbi Hinka Smrekarja.
 • 1949, 7. 12. Na akademijski seji prvič spregovorijo o oblikovanju akademijske zbirke.
 • 1951  Od Ministrstva za kulturo je AUU za zbirko iz Federalnega zbirnega centra namenjenih 200 del iz starejših obdobij za zbirko, a jih ustanova zaradi pomanjkanja prostora ne prevzame in so razdeljene v začasno varsto med druge ustanove.
 • 1965, 26. 6. Na akademijski seji sprejet sklep o ustanovitvi galerijske zbirke, da bi počastili 20-letnico delovanja Akademije likovnih umetnosti (ALU).
 • 1965 in
 • 1966 Odkupi umetnin neposredno od avtorjev za zbirko. Ohranjena je dokumentacija z računi.
 • 1966, v mesecu marcu. V prostorih akademije je svečano odprta Galerija ALU. Predstavlja dela pedagogov in prve generacije diplomantov.
 • 1967  Veno Pilon podari ALU svoj portret, delo armensko-italijanskega slikarja Grigorija Šiltjana (Gregoria Sciltiana).
 • 1975  V katalogu ALU 19451975 je ob praznovanju 30-letnice galerija omenjena kot del akademije (Špelca Čopič zapiše, da naj bi galerija služila študentom kot »stalno primerjalno gradivo za spoznavanje domače umetnosti«).
 • 1989 Začetek projekta predstavljanja zbirke študentskih grafik v Moderni galeriji v spodnjih prostorih. Postavljena je Študentska razstava grafik 19511956. Razstave, ki predstavljajo petletna obdobja si sledijo vsako leto do leta 1994, ko je predstavljena zaključna Študentska razstava grafik 19781994.
 • 1998  Razstava Ustvarjalci 20. stoletja: dela iz zbirke Galerije ALU, Galerija Miklova hiša, Ribnica, in Galerija ZDSLU, Ljubljana, z bogatim razstavnim katalogom.
 • 1999, v mesecu decembru. V prostorih ALU je postavljena razstava Ustvarjalci 20. stoletja. Dela iz zbirke Galerije ALU, ki jo sestavljata dve postavitvi, Profesorji ALU in Grafična zbirka ALU.
 • 2006 V prostorih Rektorata UL je predstavljen uspešno zaključen projekt restavriranja in konserviranja velike večfiguralne slike Mateja Sternena z naslovom 1575, ene pomembnejših slik iz zbirke, ki ga je izvedel Restavratorski oddelek ALUO.
 • 2006, 15. 9.–2. 10. Ob praznovanju 60-letnice je v ljubljanski Galeriji Kresija razstava Zvezdni prah – 60 let prve slovenske Akademije za likovno umetnost 19452005.
 • 2015 Ob praznovanju 70-letnice in slavnostni akademiji ALUO 70 je na Rektoratu postavljena razstava del iz umetniške zbirke. Leta 2016 je za ljubljansko Galerijo Jakopič (MGML) pripravljena velika predstavitev ALUO LXX: preteklost, sedanjost, prihodnost, ki jo je pospremil obsežen katalog.
 • 2019 100-letnico UL je ALUO proslavila s postavitvijo del iz stalne zbirke skupaj z deli, ki jih je pridobila Univerza v Ljubljani, v prostorih Rektorata UL. Dela iz zbirke so bila vključena v monografijo UL 100, zbirka pa predstavljena na simpoziju, ki ga je istega leta organizirala Slovenska matica (razširjeno besedilo objavljeno v monografiji 100 let Univerze v Ljubljani.)
 • 2020 Začetek urejanja zbirke študentskih grafik. Ob pregledovanju je evidentiranih čez 50.000 odtisov (stanje leta 1975 je bilo 9685 grafik, leta 1995 pa 25.000).
 • 2021 Senat ALUO sprejme sklep o ureditvi statusa zbirke.
 • 2022 Študentske grafike so preštete, zbirka novembra šteje 82.430 del.
 • 2024 Januarja umetniška zbirka ALUO zaživi na spletu.