doc. dr. Blaž Šeme

Šifra raziskovalca: 29453

Izobrazba

 • 2006: opravil podoktorsko raziskovalno delo v inštitucijah New Europe College v Bukarešti in ICCROM v Rimu, s temo The Problem of Decay of Exterior Wall Paintings on Monuments: Comparative Study of Medieval Painted Churches of Bukovina (Romania) and Slovenia
 • 2005: doktoriral iz likovne umetnosti/restavratorstva na UL ALUO s temo Metoda ugotavljanja ohranjenosti in ogroženosti stenskih poslikav na zunanjščinah v Sloveniji na izbranem segmentu.
 • 2003: magistriral iz restavratorstva na UL ALUO, s temo Eruptivni pojavi v ometih stenskih slik
 • 1999: diplomiral iz slikarstva na UL ALUO

 

Delovne izkušnje in sodelovanja

 • 2000–2007: asistent na UL ALUO
 • 2007–: visokošolski učitelj, docent na UL ALUO
 • 2007–: raziskuje v okviru Raziskovalnega inštituta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • 2020–: raziskuje v okviru interdisciplinarnega medfakultetnega Inštituta Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine (IULzTDV)
 • 2010-2020: podpredsednik mednarodnega znanstvenega odbora za stenske slike pri ICOMOS (ISC MP)
 • 2018–: recenzent mednarodne strateške mreže CELSA (Center European Leuven Strategic Alliance)
 • 2010–: član strokovne skupine SEE Mosaics (Mosaic Conservation and Training of Conservators in Southeast Europe)
 • 2006, 2015, 2017 gostujoči predavatelj na univerzah v Bukarešti, Dubrovniku in Vidmu
 • 1999–2000: konservator-restavrator na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
 • Več kot 20 let je vodil več konservatorsko-restavratorskih projektov na stenskih slikah, mozaikih, kamnitih kipih in štukaturah

 

Znanstvena bibliografija (izbor 2016-2020)

 • ŠEME, Blaž. Conservation of exterior wall paintings in Slovenia : deficiencies in traditional practice and solutions for more sustainable preservation. Studies in conservation, ISSN 2047-0584. [Spletna izd.], 2020, ilustr.
 • ŠEME, Blaž. Ohranjanje in konserviranje-restavriranje modernih in sodobnih stenskih poslikav in mozaikov. V: NEMEČEK, Nataša (ur.). Konservator-restavrator: povzetki mednarodnega strokovnega srečanja 2019 = Summaries of the International Meeting of Conservatos-Restorers 2019, (Konservator-restavrator, ISSN 1854-5289). Ljubljana: Društvo restavratorjev Slovenije: Skupnost muzejev Slovenije. 2019, str. 54-63, ilustr.
 • ŠMUC, Andrej, DOLENEC, Matej, KIKELJ, Martina L., LUX, Judita, PFLAUM, Miran, ŠEME, Blaž, ŽUPANEK, Bernarda, GALE, Luka, DOLENEC, Sabina. Variety of black and white limestone tesserae used in ancient mosaics in Slovenia. Archaeometry, ISSN 0003-813X. [Tiskana izd.], 2017, vol. 59, iss. 2, str. 205-221.
 • ŠEME, Blaž, PRISTOV, Tjaša (avtor, fotograf). Conservation of mural paintings in secular buildings in Slovenia. Acta Academiae Artium Vilnensis, ISSN 1392-0316, Pasauiletini pastatu sienu tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos = Mural painting in secular buildings: relevant theories, methods and problems of restoration / sudarytoja, edited by Dalia Klajumiene. – Vilnius : Vilniaus dailąes akademija, 2016, 2016, 82, str. 23-41, ilustr.

 

Reference, konserviranje-restavriranje likovnih umetnin in drugi projekti (izbor 2016-2020)

 • Vodenje konservatorsko-restavratorskega posega: moderni mozaik v Mestni hranilnici ljubljanski; Predstavljeno v: Mozaik v poslovalnici Mestne hranilnice ljubljanske na Čopovi 3 v Ljubljani: poročilo o konservatorsko-restavratorskem posegu, Ljubljana 2018.
 • Vodenje interdisciplinarnega projekta Študentska forma viva: študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), Ljubljana, 2018; Predstavljeno v: ŠEME, Blaž (ur.). Študentska forma viva. Zbornik, Ljubljana 2018.
 • Vodenje konservatorsko-restavratorskih posegov: več fragmentov emonskih stenskih poslikav, ki jih hranijo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana; Predstavljeno v posameznih poročilih o posegih za fragmente z delovnimi oznakami MGML1 – MGML8, Ljubljana 2017.
 • Vodenje interdisciplinarnega projekta Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov: Po kreativni poti do znanja (PKPZ); Predstavljeno v: VIDRAJZ Mateja (ur.). Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov: Končno poročilo o doseženih ciljih.
 • Vodenje konservatorsko-restavratorskega posega: moderna stenska slika na hodniku Srednje frizerske šole v Ljubljani; Predstavljeno v: ZGONIK, Nadja. Restavrirana socrealistična poslikava: nujno potreben marketing enakosti. Dnevnik, 10. junij 2017; Stenska slika “Mladina se vključuje v proizvodnjo” Maksima Sedeja in Dane Pajnič; poročilo o konservatorskem-restavratorskem posegu, Ljubljana 2017.