Video, animacija in novi mediji (MA)

Magistrski program je oblikovan z namenom, da študentom omogoči osebni razvoj v smeri samostojnega in kritičnega umetniškega ustvarjalca pa tudi delovanje na sorodnih področjih kulturnega delovanja, ki zahtevajo znanja in spretnosti, ki so jih študentje pridobili.

S tem namenom študentom omogočamo skupno pasivno in aktivno obiskovanje razstav, organiziramo tematske in druge skupinske razstave ter ogled pomembnih likovnih razstav doma in v tujini. Program je sestavljen le v nujnem delu iz obveznih sestavin, saj je na tej stopnji primerno, da si študentje sami oblikujejo svoj kurikulum. Jedro programa predstavlja študentova lastna umetniška produkcija in z njo povezan magistrski projekt, sestavljen iz umetniškega dela in njegove teoretske obrazložitve. Na magistrski stopnji ima program tri smeri: Slikarstvo, Grafika, Video, animacija in novi mediji.

Namen magistrskega študija Video, animacija in novi mediji je priprava študentov za izvedbo zahtevnejših multimedijskih projektov, ki zajemajo film, 3D modeliranje, animacijo in interaktivne projekte. Pristop je individualen, usmerjen v dopolnjevanje in nadgrajevanje študentove izhodiščne zamisli tako v teoretičnem kot tudi v praktičnem delu. Spodbujamo interdisciplinarno sodelovanje, sodelujemo s Fakulteto za računalništvo in informatiko (FRI), z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) in z Akademijo za Glasbo (AG). Pridobljena znanja študentom omogočijo samostojno delovanje, prijavljanje na domače in mednarodne razpise ter delo v kreativni industriji.

YouTube kanal študentov smeri Video, animacija in novi mediji

Ime smeri: Video, animacija in novi mediji
Predstojnik oddelka: prof. Sašo Sedlaček
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister novih medijev, magistrica novih medijev
Okrajšava: mag. nov. med.
Zbornik študijskega programa: