Slikarstvo (MA)

Magistrski program je oblikovan z namenom, da študentom omogoči osebni razvoj v smeri samostojnega in kritičnega umetniškega ustvarjalca pa tudi delovanje na sorodnih področjih kulturnega delovanja, ki zahtevajo znanja in spretnosti, ki so jih študentje pridobili.

S tem namenom študentom omogočamo skupno pasivno in aktivno obiskovanje razstav, organiziramo tematske in druge skupinske razstave ter ogled pomembnih likovnih razstav doma in v tujini. Program je sestavljen le v nujnem delu iz obveznih sestavin, saj je na tej stopnji primerno, da si študentje sami oblikujejo svoj kurikulum. Jedro programa predstavlja študentova lastna umetniška produkcija in z njo povezan magistrski projekt, sestavljen iz umetniškega dela in njegove teoretske obrazložitve. Na magistrski stopnji ima program tri smeri: Slikarstvo, Grafika, Video, animacija in novi mediji.

Študijski program 2. stopnje Slikarstvo predstavlja poglobljeno osnovo za profesionalno umetniško delovanje in za nadaljnje izobraževanje študentov. Omogoča pridobivanje sposobnosti za samostojno in aktivno umetniško delovanje v sodobni umetnosti in na sorodnih področjih družbenega življenja in dela, kjer so potrebne estetske spretnosti ter inovativen pristop.

S spodbujanjem k razvijanju analitičnih in metodičnih spretnosti ter pretehtanega in kritičnega mišljenja, magistrski program Slikarstva nudi dragocene kompetence, ki so lahko prenesene in uporabljene na različnih področjih strokovnega in družbenega življenja.

Ime smeri: Slikarstvo
Predstojnik/ca oddelka: prof. Sašo Sedlaček
Vodja smeri: prof. Zmago Lenárdić
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister slikarstva, magistrica slikarstva
Okrajšava: mag. slik.
Zbornik študijskega programa: