Študentski svet

Študentski svet ALUO je organ Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom o delovanju ŠS. Člani Študentskega sveta so izvoljeni predstavniki študentov.

Študentski svet obravnava, in daje pristojnim organom UL ALUO in Univerze, mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študenti lahko preko Študentskega sveta sodelujejo v organih UL ALUO, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

 

Študentski svet UL ALUO 2023/2024

KONTAKT: ssvetaluo@gmail.com

Predsednik_ca:

Podpredsednik_ca:

Eva Popit, predstavnica smeri GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Lovro Tomšič, predstavnik smeri INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE
Žan Gašperič, predstavnik smeri FOTOGRAFIJA
Viktorija Peternel, predstavnica smeri KONZERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
Žiga Kelenc, predstavnik smeri SLIKARSTVO
Danaja Kurnik, predstavnica smeri ILUSTRACIJA
Živa Vaukan, predstavnica smeri UNIKATNO OBLIKOVANJE

 

Senat:

Komisija za študijske zadeve:

Upravni odbor:

Komisija za kakovost:

Akademski zbor: