Študentski svet

Študentski svet ALUO je organ Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom o delovanju ŠS. Člani Študentskega sveta so izvoljeni predstavniki študentov.

Študentski svet obravnava, in daje pristojnim organom UL ALUO in Univerze, mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študenti lahko preko Študentskega sveta sodelujejo v organih UL ALUO, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

 

Študentski svet UL ALUO 2022/2023

KONTAKT: ssvetaluo@gmail.com

Predsednica: ANAMARIJA POCRNJIČ, predstavnica smeri Ilustracija

Podpredsednica: NIKA VIDNJEVIČ, predstavnica smeri Industrijsko oblikovanje

ISIDORA TODORIĆ, predstavnica smeri Kiparstvo

DORA RUPČIĆ, predstavnica smeri Grafično oblikovanje

ŽAN GAPŠERIČ, predstavnik smeri Fotografija

SARA KRIŽAJ, predstavnica smeri Slikarstvo

META MRAMOR, predstavnica smeri Unikatno oblikovanje

VIKTORIJA PETERNEL, predstavnica smeri Konserviranje in restavriranje likovnih del

GORO MODIC, predstavnik smeri Video, animacija in novi mediji

 

Senat:
ANAMARIJA POCRNJIČ, DORA RUPČIĆ, SARA KRIŽAJ

Komisija za študijske zadeve:
SARA KRIŽAJ

Upravni odbor:
ANAMARIJA POCRNJIČ

Komisija za kakovost:
SARA KRIŽAJ

Akademski zbor:
SARA KRIŽAJ, META MRAMOR, ANAMARIJA POCRNJIČ, DORA RUPČIĆ, ISIDORA TODORIĆ, ZALA URŠIČ