Študentski svet

Študentski svet ALUO je organ Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom o delovanju ŠS. Člani Študentskega sveta so izvoljeni predstavniki študentov.

Študentski svet obravnava, in daje pristojnim organom UL ALUO in Univerze, mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študenti lahko preko Študentskega sveta sodelujejo v organih UL ALUO, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

 

Študentski svet UL ALUO 2022/2023

KONTAKT: ssvetaluo@gmail.com

Predsednica: ANAMARIJA POCRNJIČ, predstavnica smeri Ilustracija

Podpredsednica: ISADORA TODORIĆ, predstavnica smeri Kiparstvo

DORA RUPČIČ, predstavnica smeri Grafično oblikovanje

ROK ČERNEZEL, predstavnik smeri Fotografija

SARA KRIŽAJ, predstavnica smeri Slikarstvo

META MRAMOR, predstavnica smeri Unikatno oblikovanje

VIKTORIJA PETERNEL, predstavnica smeri Konserviranje in restavriranje likovnih del

 

Senat:
ANAMARIJA POCRNJIČ, DORA RUPČIČ, ROK ČERNEZEL

Komisija za študijske zadeve:
SARA KRIŽAJ

Upravni odbor:
ANAMARIJA POCRNJIČ

Komisija za kakovost:
SARA KRIŽAJ

Akademski zbor:
ROK ČERNEZEL, SARA KRIŽAJ, META MRAMOR, ANAMARIJA POCRNJIČ, DORA RUPČIČ, ISIDORA TODORIĆ, ZALA URŠIČ