Študentski svet

Študentski svet ALUO je organ Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom o delovanju ŠS. Člani Študentskega sveta so izvoljeni predstavniki študentov.

Študentski svet obravnava, in daje pristojnim organom UL ALUO in Univerze, mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študenti lahko preko Študentskega sveta sodelujejo v organih UL ALUO, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

 

Študentski svet UL ALUO 2021/2022

KONTAKT: ssvetaluo@gmail.com

Predsednica: ZALA URŠIČ, predstavnica smeri Restavratorstvo

Podpredsednik: ROK ČERNEZEL, predstavnik smeri Fotografija

DORA RUPČIČ, predstavnica smeri Grafično oblikovanje

ISIDORA TODORIĆ, predstavnica smeri Kiparstvo

ANAMARIJA POCRNJIČ, predstavnica smeri Ilustracija

ANŽE JENKO, predstavnik smeri Industrijsko oblikovanje

SARA KRIŽAJ, predstavnica smeri Slikarstvo

AJDA ZUPAN, predstavnica smeri Video, animacija in novi mediji

META MRAMOR, predstavnica smeri Unikatno oblikovanje

 

Senat:
ANAMARIJA POCRNJIČ, DORA RUPČIČ, ANŽE JENKO

Komisija za študijske zadeve:
ANŽE JENKO

Upravni odbor:
AJDA ZUPAN

Komisija za kakovost:
SARA KRIŽAJ

Akademski zbor:
META MRAMOR, ANAMARIJA POCRNJIČ, DORA RUPČIČ, ISIDORA TODORIĆ