Študentski svet

Študentski svet ALUO je organ Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom o delovanju ŠS. Člani Študentskega sveta so izvoljeni predstavniki študentov.

Študentski svet obravnava, in daje pristojnim organom UL ALUO in Univerze, mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študenti lahko preko Študentskega sveta sodelujejo v organih UL ALUO, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

 

Študentski svet UL ALUO 2023/2024

KONTAKT: ssvetaluo@gmail.com

Predsednica: Viktorija Peternel, predstavnica smeri KONZERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL

Podpredsednik: Žan Gašperič, predstavnik smeri FOTOGRAFIJA

Eva Popit, predstavnica smeri GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Lovro Tomšič, predstavnik smeri INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE
Žiga Kelenc, predstavnik smeri SLIKARSTVO
Danaja Kurnik, predstavnica smeri ILUSTRACIJA
Živa Vaukan, predstavnica smeri UNIKATNO OBLIKOVANJE

 

Senat: Žiga Kelenc, Viktorija Peternel, Lovro Tomšič

Komisija za študijske zadeve: Danaja Kurnik

Upravni odbor: Lovro Tomšič

Komisija za kakovost: Žiga Kelenc

Akademski zbor: Žan Gašperič, Žiga Kelenc, Danaja Kurnik, Viktorija Peternel, Eva Popit, Lovro Tomšič, Živa Vaukan (Ostali člani bodo imenovani do seje pred Akademskim zborom.)