Industrijsko oblikovanje (MA)

Magistrski študijski program je zasnovan izrazito multidisciplinarno z namenom poglobljenega projektnega dela na perečih družbenih in uporabniških problemih. S programom si študent pridobi znanje za razumevanje in prakso industrijskega in unikatnega oblikovanja skozi razvojno-teoretične in načrtovalske projekte s pomočjo razdelane in poglobljene metodologije ob razvijanju individualnih oblikovalskih sposobnosti.

Naloge v večji meri temeljijo na realnih projektih v povezavi s številnimi partnerji iz zasebnega in javnega sektorja. Skozi delo se bo študent naučil obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in bo sposoben tvoriti rešitve prepoznanih problemov pa tudi samostojno voditi kompleksnejše projekte. Magistrski študij je primeren tudi za izobraževanje profilov študentov, ki imajo poprejšnjo družboslovno, naravoslovno, tehnično ali ekonomsko izobrazbo.

Poglobljen magistrski študij Industrijskega oblikovanja je sestavljen iz različnih teoretičnih in praktičnih družboslovnih, tehničnih, ekonomskih, oblikovalskih in drugih znanj. Skozi delo se študent nauči obvladovanja vseh stopenj oblikovalske metodologije in usposobi za tvorjenje rešitev kompleksnejših problemov oz. vodenja kompleksnih projektov. Program študenta usmerja v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi iskanje konceptualnih, tehničnih ali netehničnih oblikovalskih rešitev. Spodbuja razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za razvojno-raziskovalno oblikovalsko delo, s poudarkom na ustvarjanju inovativnih, trajnostnih proizvodov in storitev skozi ves njihov življenjski ciklus na širokem področju oblikovanja vsega našega okolja. Bistvena prednost programa je načrtovana prilagodljivost posameznikom in študentskim skupinam.

Ime smeri: Industrijsko oblikovanje
Predstojnik/ca oddelka: prof. mag. Barbara Prinčič
Vodja smeri: prof. Jure Miklavc
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister industrijskega oblikovanja, magistrica industrijskega oblikovanja
Okrajšava: mag. ind. oblik.
Zbornik študijskega programa:

Novice

FOTO GO GRAF ILU IO KIP KRLD Razstave SLIK TEORIJA UO Vabila VANM

ALUO odprta akademija 2024

Delavnice IO Skupina za trajnost

Mednarodna poletna šola Zeleni dregljaj

GO IO Razstave Skupina za trajnost

Trajnostni vidik (pre)hrane na UL ALUO