Vpis na interdisciplinarni doktorski študij

 

Kateri doktorski študijski program 3. stopnje izvaja UL ALUO?

ALUO sledi svetovnim trendom na izobraževanju, zato ponuja tudi doktorske programe na področjih, ki so v zadnjem času dokazala izrazit razcvet znanstvenega raziskovanja. Za doktorat se odločite, če vas res poglobljeno zanima določeno znanstveno vprašanje in če ste pripravljeni v intenzivnem raziskovanju vztrajati daljše obdobje.

UL ALUO izvaja Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje v organizaciji Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Po bolonjski shemi predstavlja program 3. stopnje in traja 4 leta.

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela predavanj in seminarjev v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na različnih znanstvenih področjih. Področje, ki ga koordinira UL ALUO, je LIKOVNE VEDE.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati za vpis?

V doktorske študijske programe se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj 2. stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini. Kandidati morajo za vpis izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

Kandidate posebej opozarjamo, da je treba morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

 

Kako se vpišete?

V študijskem letu 2021/22 so bila na interdisciplinarnem doktorskem študiju 3. stopnje Humanistika in družboslovje, področje Likovne vede, razpisana 4 mesta. Ta razpis je zaključen, razpis za študijsko leto 2022/23 pa bo objavljen kmalu.

Prijave na razpis potekajo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih. Drugi rok je razpisan v primeru, če po zaključenem prvem roku še ostanejo prosta vpisna mesta.

Kandidati za vpis morajo najkasneje do v aktualnem razpisu navedenih prijavnih rokov izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis.

Celoten aktualen razpis je objavljen tukaj.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo za vpis preko informacijskega sistema eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani in vsa k vlogi zahtevana dokazila in priloge.

Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive tukaj.

Šolnina za doktorski študij za celoten program znaša 10.600,00 EUR, in sicer:

  • šolnina za 1. letnik: 3.400 EUR
  • šolnina za 2. letnik: 2.600 EUR
  • šolnina za 3. letnik: 2.200 EUR
  • šolnina za 4. letnik: 2.400 EUR.

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu. Več informacij o sofinanciranju doktorskega študija najdete tukaj.

 

Imate dodatna vprašanja?

Obrnite se na Referat za doktorski študij (Snezana.JuricPangersic@aluo.uni-lj.si; po telefonu: 01 421 25 14 ali 030 485 410).

 

Dokumenti