Vpis na interdisciplinarni doktorski študij

 

Katera doktorska študijska programa 3. stopnje izvaja UL ALUO?

UL ALUO na področju znanstvenega raziskovanja izvaja interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje v organizaciji Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na področju raziskovanja v umetnosti, pa UL ALUO koordinira interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost, ki ga izvaja skupaj z Akademijo za glasbo, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Biotehniško fakulteto, Fakulteto za arhitekturo ter Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Oba doktorska študijska programa po bolonjski shemi predstavljata program 3. stopnje in trajata 4 leta. Študijska programa sta sestavljena iz organiziranega dela predavanj in seminarjev v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na različnih znanstvenih področjih. Področje, ki ga koordinira UL ALUO, je LIKOVNE VEDE.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost omogoča pridobitev umetniškega naslova doktor/doktorica umetnosti na različnih umetniških področjih. Področji, ki ju koordinira UL ALUO, sta LIKOVNA UMETNOST in OBLIKOVANJE.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati za vpis?

V doktorske študijske programe se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj 2. stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini. Kandidati morajo za vpis izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

Kandidate posebej opozarjamo, da je treba morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

 

Kako se vpišete?

Univerza v Ljubljani je dne 29. 3. 2024 objavila Razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2024/2025. Na interdisciplinarnem doktorskem študiju 3. stopnje Humanistika in družboslovje, področje Likovne vede, so razpisana 4 mesta. Na interdisciplinarnem doktorskem študiju 3. stopnje Umetnost, področji Umetnost in Oblikovanje, so razpisana 4 mesta.

Prijave na razpis potekajo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih. Drugi rok je razpisan v primeru, če po zaključenem prvem roku še ostanejo prosta vpisna mesta.

Kandidati za vpis morajo prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila izpolniti in oddati elektronsko preko eVŠ, najpozneje do v aktualnem razpisu navedenih prijavnih rokov. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo za vpis preko informacijskega sistema eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani in vsa k vlogi zahtevana dokazila in priloge. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive tukaj.

Šolnina za doktorski študij Humanistika in družboslovje za celoten program znaša 10.600,00 EUR, in sicer:

  • šolnina za 1. letnik: 3.400 EUR,
  • šolnina za 2. letnik: 2.600 EUR,
  • šolnina za 3. letnik: 2.200 EUR,
  • šolnina za 4. letnik: 2.400 EUR.

Šolnina za doktorski študij Umetnost za celoten program znaša 14.400,00 EUR, in sicer:

  • šolnina za 1. letnik: 4.200 EUR,
  • šolnina za 2. letnik: 4.200 EUR,
  • šolnina za 3. letnik: 3.000 EUR,
  • šolnina za 4. letnik: 3.000 EUR.

>>Cenik šolnin za doktorske študijske programe 3. stopnje 2024-2025

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu. Več informacij o sofinanciranju doktorskega študija najdete tukaj.

 

Imate dodatna vprašanja?

Obrnite se na Referat za doktorski študij (Snezana.JuricPangersic@aluo.uni-lj.si; po telefonu: 01 421 25 14 ali 030 485 410).

 

Dokumenti