Skupina za trajnost UL ALUO

Za potrebe celostnega, povezanega in usklajenega delovanja na UL ALUO, je bila 20. 1. 2023 ustanovljena delovna skupina za trajnost UL ALUO. V skupino so imenovani predstavniki vseh študijskih smeri in katedre za teorijo na UL ALUO, predstavniki strokovnih in tehničnih služb ter študentski ambasadorji za trajnost.

Naloge delovne skupine so priprava predlogov, strategij in akcijskih načrtov za trajnostni razvoj UL ALUO. Vsebinska področja delovanja skupine se med drugim ukvarjajo z uresničevanjem podnebne zaveze, vključevanjem trajnostnih vsebin v študijske programe, spodbujanjem raziskovanja na področju trajnosti in z izgradnjo trajnostnega kampusa.

Seznam članov

Slikarstvo
izr. prof. mmag. Ksenija Čerče 

Video, animacija in novi mediji ter Ilustracija
doc. mag. Andrej Kamnik 

Grafika in Tehniški sodelavec – grafika
Admir Ganić 

Kiparstvo
prof. Alen Ožbolt 

Konserviranje in restavriranje likovnih del
doc. mag. Martina Vuga 

Industrijsko oblikovanje
izr. prof. mag. Barbara Prinčič
David Kosi 

Unikatno oblikovanje
doc. mag. Boštjan Drinovec 

Fotografija
izr. prof. Peter Koštrun 

Grafično oblikovanje
prof. Eduard Čehovin 

Katedra za teoretične vede
prof. dr. Petra Černe Oven 

Ekonomat in služba za javna naročila
Milena Bartelj 

Vzdrževanje prostorov akademije – Dolenjska
Branko Anđel

Študentska predstavnika
Žiga Kelenc 

Pridruženi član

Tajnik akademije
Matej Zonta, univ. dipl. pravnik 

Vodja skupine:
izr. prof. dr. Barbara Predan