Kontakti

Erjavčeva cesta 23

ERJAVČEVA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA SLIKARSTVO
ODDELEK ZA KIPARSTVO
Dolenjska cesta 83

DOLENJSKA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
ODDELEK ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
Tobačna ulica 5

TOBAČNA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA RESTAVRATORSTVO
ODDELEK ZA SLIKARSTVO, smer VIDEO, ANIMACIJA IN NOVI MEDIJI

Erjavčeva cesta 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 00
E dekanat@aluo.uni-lj.si

Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana

Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana

Službe

DEKANAT

Daša Bračko

Erjavčeva 23

1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 00
E dekanat@aluo.uni-lj.si

REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Barbara Kalan

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 01

M +386 30 451 620
E Barbara.Kalan@aluo.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek: 9.00 – 15.00 po elektronski pošti ali telefonu
torek: 10.00 – 12.00
sreda: 14.00 – 17.00
četrtek: 10.00 – 12.00
petek: ni uradnih ur

REFERAT ZA MAGISTRSKI ŠTUDIJ

URADNE URE

ponedeljek: 09.00 – 15.00 po elektronski pošti ali telefonu
torek: 10.00 – 12.00
sreda: 14.00 – 17.00
četrtek: 10.00 – 12.00
petek: ni uradnih ur

REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

Snežana Jurić Pangeršič

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 14
E Snezana.JuricPangersic@aluo.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek: 9:00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

sreda: 9:00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

MEDNARODNO SODELOVANJE

Rok Korenčan

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T 
M +386 70 982 280
E Rok.Korencan@aluo.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek: 10:00 – 13.00

torek: 10:00 – 13.00

sreda: 10:00 – 13.00

četrtek: 10:00 – 13.00

petek: 10:00 – 13.00

KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

PROJEKTNA PISARNA

KADROVSKA SLUŽBA

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

EKONOMAT IN SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA

KNJIŽNICA

IT SLUŽBA

TAJNIŠTVO ODDELKOV ZA OBLIKOVANJE

Urška Vavpotič (odsotna)

Dolenjska 83
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 20
E Urska.Vavpotic@aluo.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek: 9.00 – 15.00 po elektronski pošti ali telefonu
torek: 10.00 – 12.00
sreda: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00
četrtek: 10.00 – 12.00
petek: ni uradnih ur

TEHNIŠKI SODELAVCI (ERJAVČEVA CESTA)

TEHNIŠKI SODELAVCI (DOLENJSKA CESTA)

VZDRŽEVANJE PROSTOROV AKADEMIJE (ERJAVČEVA CESTA)

VZDRŽEVANJE PROSTOROV AKADEMIJE (DOLENJSKA CESTA)

Erjavčeva cesta 23

ERJAVČEVA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA SLIKARSTVO
ODDELEK ZA KIPARSTVO

Erjavčeva cesta 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 00

E dekanat@aluo.uni-lj.si

Dolenjska cesta 83

DOLENJSKA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
ODDELEK ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ

Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 20

Tobačna ulica 5

TOBAČNA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA RESTAVRATORSTVO
ODDELEK ZA SLIKARSTVO, smer VIDEO IN NOVI MEDIJI

Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana