ALUO

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) je vodilna in najstarejša nacionalna univerzitetna izobraževalna ustanova na področjih likovne umetnosti, konservatorstva-restavratorstva in oblikovanja v Sloveniji.

 

Ustanovljena je bila 27. oktobra 1945 kot Akademija upodabljajočih umetnosti (AUU), na kateri je potekal študij slikarstva in kiparstva. V času obstoja je večkrat spremenila ali dopolnila svoje ime, skladno z razvojem se je tudi širila. Leta 1984 se je študij razširil na področje industrijskega oblikovanja in oblikovanja vizualnih komunikacij, dobrih deset let pozneje pa še na področje konservatorstva-restavratorstva.

 

Danes študij poteka na petih oddelkih in se izvaja v manjših skupinah, v katerih z individualnim pristopom prek konzultacij, korektur, diskusij in seminarjev vzopdbujamo kreativnost in inovativnost študentov ter poudarjamo pomen in vlogo naših strok v širšem družbenem kontekstu. Študij dopolnjujemo s teoretičnimi in interdisciplinarnimi vsebinami ter tehnično-tehnološkimi znanji.

 

Med članicami ljubljanske univerze smo v vrhu po številu mednarodnih izmenjav študentov, tako s slovenskimi državnimi in zasebnimi partnerji kot tudi z mednarodnimi partnerji se redno povezujemo z namenom vključevanja naših študentov v projekte, razstave, natečaje, konference itn.

Vizitka

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 
Erjavčeva 23
1000 Ljubljana, Slovenija
 
T +386 1 421 25 00
E dekanat@aluo.uni-lj.si
W http://www.aluo.uni-lj.si
 
ID številka za DDV: SI36546151
Matična številka: 1626906000

Organigram

Organigram UL ALUO 2022