izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš

Šifra raziskovalke: 55083

Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš se strokovno ukvarja s konserviranjem-restavriranjem slik na platnenih nosilcih, s poudarkom na strukturnih posegih in estetski prezentaciji. Je nosilka predmetov s področja konserviranja-restavriranja slik na prvi in drugi stopnji univerzitetnega študijskega programa.

 

Izobrazba

 • 1999: končala študij na specialki za restavratorstvo pri profesorju Francetu Kokalju.
 • 1996: diplomirala na UL ALUO pri profesorju Andreju Jemcu.

 

Izpopolnjevanja

 • Študijsko se je izpopolnjevala doma in v tujini.

 

Delovne izkušnje in sodelovanja

 • 1999 –: predavateljica na UL ALUO, od leta 2013 izredna profesorica.
 • 2023-2025: Predstojnica Oddelka za restavratorstvo UL ALUO.
 • 2017–2021: dekanja UL ALUO.
 • 2013–2017: prodekanja za študijske zadeve.
 • Poleg strokovnega dela je vpeta tudi v številne delovne skupine na Univerzi v Ljubljani.
 • Strokovno sodeluje s številnimi nacionalnimi ustanovami na področju varstva kulturne dediščine.
 • 2020–: predsednica strokovne komisije za področje nepremične kulturne dediščine.
 • 2013 – 2018: predsednica delovne skupine ZVKDS za strokovne izpite za področje konservatorstva-restavratorstva in poročevalka za Ministrstvo za kulturo ter članica oz. izpraševalka izpitne skupine za konservatorsko-restavratorsko podpodročje likovna dediščina – štafelajno slikarstvo na Ministrstvu za kulturo.
 • Skupaj z Restavratorskim centrom ZVKDS je organizirala in izvedla več strokovnih usposabljanj s ciljem izobraževanja in izpopolnjevanja konservatorjev-restavratorjev.

 

Nagrade in priznanja

 • 2008: Priznanje Mirka Šubica za strokovno delo – organiziranje, vodenje in delo pri konserviranju-restavriranju likovnega gradiva gradu Snežnik.

 

Reference – restavrirane umetnine (izbor)

 • Vodenje konservatorsko-restavratorskih posegov na dveh dioramah v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v letih 2018 in 2019.
 • Konservatorsko-restavratorska dela na slikah iz galerijske zbirke Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Narodne galerije in Državnega zbora RS.
 • Vodenje in konserviranje-restavriranje baročnih slik iz cikla Štirje letni časi (Alegorija zime, poletja in jeseni) iz zbirke ZRC SAZU, 2014- 2017.
 • Konserviranje-restavriranje sliki in vodenje del na 11 slikah iz likovne zbirke gradu Strmol, Crklje na Gorenjskem, 2012.
 • Konserviranje-restavriranje slik za projekt Izzvenevanje nekega obdobja, Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (avtor: Ferdinand Šerbelj). Razstava: Narodna galerija, Ljubljana, 2011
 • Vodenje konservatorsko-restavratorskega posega na notranji opremi ortneške kapele, stalna postavitev stranskih oltarjev v Narodni galeriji, 1999 do 2002.

 

Bibliografija (izbor)