doc. dr. Tomo Stanič

Lokacija:

Šifra raziskovalca: 56029

Tomo Stanič (1982) je diplomirani arhitekt, magister kiparstva in doktor znanosti s področja teoretske psihoanalize. Že nekaj let se aktivno udejstvuje na področju kulture, tako skozi različne umetniške razstave, teoretske intervencije in razna mednarodna kulturna sodelovanja, kot tudi znotraj znanstvenega področja (pisanje teoretskih razprav, sodelovanje na okroglih mizah, predavanja, uredništvo in založništvo strokovne revije s področja likovnih umetnosti in arhitekture). Zanimajo ga predvsem presečišče vizualne umetnosti s teorijo umetnosti.

 

Izobrazba

 • 2010: univerzitetno diplomirani inženir arhitekture (Fakulteta za Arhitekturo, UL)
 • 2014: diplomirani kipar (Bolonjski program, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, UL)
 • 2016: magister kiparstva (Bolonjski program, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, UL)
 • 2018: doktor znanosti (Interdisciplinarni študijski program Humanistika in družboslovje – Teoretska psihoanaliza, Filozofska fakulteta, UL), naslov doktorske disertacije: Transferna umetnost in misleči objekti, mentor: prof. dr. Mladen Dolar
 • 2019: priznanje pomembnih umetniških del na področju kiparstva

 

Nagrade in priznanja

 • 2012: Priznanje ALUO za odlične študijske dosežke / kiparstvo
 • 2013: Nagrada ALUO za študijsko leto 2012/2013 / kiparstvo
 • 2016: Nagrada ALUO za magistrsko delo
 • 2016: Nominacija za nagrado skupine OHO
 • 2013: Nominacija za Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture – revija Praznine / več številk
 • 2015: Nominacija za nagrado najboljše scenografske publikacije s strani Praškega kvadrienala scenografije – revija Praznine / več številk
 • 2008: 1. Nagrada na natečaju za ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in Mariborsko knjižnico
 • 2009: 3. Nagrada na natečaju za idejno rešitev Osnovne šole Lavrica

 

Seznam razstav  (izbor)

 

Mednarodne razstave

 •  The Inauthentic Issue, A) Glimpse) Of), Atene, Grčija (2018) // delo razstavljeno v publikaciji, mednarodna selekcija
 • Nostalgia, Art number 23, Misc. Arts Center, Timisoara, Romunija (2018) // mednarodna skupinska razstava na področju kiparstva in vizualne umetnosti
 • The Natural, The (Un)cleansed & The Foreign, Station Gallery, Beirut, Libanon (2019), mednarodna skupinska razstava na področju kiparstva in vizualne umetnosti

 

Mednarodna selekcija v Sloveniji

 • Vzemi si čas, repeticija in upočasnitev / Take time out: time repetition and slowing down, Center sodobnih umetnosti Celje, Celje (2019) // mednarodna skupinska razstava na področju kiparstva in vizualne umetnosti

 

Predstavitev slovenske umetnosti v tujini

 • Dis-komunikacije, Galerija Šira, Zagreb, Hrvaška (2017) // predstavitev slovenske umetnosti v tujini / samostojna razstava na področju kiparstva in vizualne umetnosti

 

Nominacije / nagrade v slovenskem prostoru

 •  Razstava nominirancev za nagrado skupine OHO, Umetnostna galerija Maribor, Maribor (2016) // skupinska razstava nominirancev za nagrado OHO na področju kiparstva in vizualne umetnosti  

 

Objave

 

Znanstvena monografija:

 • Arhitekturni gledalec, Studia humanitatis, Zbirka Apes, Ljubljana, 2011 // strokovna monografija o presečišču prostorskih praks in vizualnega dojemanja
 • Podoba in njena zunanjost, Društvo za teoretsko psihoanalizo, zbirka Analecta, Ljubljana, 2018 // strokovna monografija o vizualni umetnosti in problemu podobe

  

Strokovni članki

 • Nedotik in voarizem, Praznine št. 1, Umetniško izobraževalno društvo Praznine, Ljubljana 2011
 • Glas slike in neupodobljivo, Problemi 9/10, Analecta, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana
 • Spodletela umetnost, ŠUM: revija za kritiko sodobne umetnosti, št. 3, Ljubljana 2014
 • Zaris časa, ŠUM: revija za kritiko sodobne umetnosti, št. 4, Ljubljana 2015
 • Razglednice, mednarodni zbornik: Arhitektura umetnost, Umetniško izobraževalno društvo Praznine v sodelovanju z Društvom za kulturo in teorijo Igor Zabel, Ljubljana 2017
 • Mimezis, Problemi 5/6, Analecta, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2018
 • Medprostor umetnosti, ČKZ – Časopis za kritiko znanosti let.XLVI, št. 274, Ljubljana 2018

 

 

Članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih

 • 2011–2017: član umetniško-izobraževalnega društva Praznine
 • 2013–2015: del kolektiva Neteorit (kolektiv za sodobno umetnosti in filozofijo)
 • 2014–2015: član uredništva revije ŠUM
 • 2016– : zunanji kritik in član komisije za magistrske naloge Fakultete za arhitekturo (FA)

 

 Vabljena predavanja (izbor)

 • 5.12.2012: Razlitje slike, sklop javnih predavanj v okviru Praznin 5×20 II. Fakulteta za arhitekturo (FA)
 • 20.5.2014: Razglednice, javno predavanje / mednarodna konferenca: Arhitektura ≠ Umetnost. Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
 • 20.6.2014: Spodletela umetnost, javno predavanje. Moderna galerija (MG)
 • 21.11.2014: Besede in dela, javno predavanje. Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
 • 27.3.2018: Razcepljeni prostor, javno predavanje. Galerija ŠKUC
 • 13.4.2018: Med-prostori umetnosti, javno predavanje v okviru ALUO UHO. Moderna galerija (MG)

 

Komisije

 

Strokovna komisija:

 • Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani

 

Magistrska komisija:

 • Zunanji-gostujoči kritik zagovora zaključnih del na enovitem magistrskem študiju arhitektura (oktober 2017)
 •  Zunanji kritik zagovora zaključnih del na enovitem magistrskem študiju arhitektura (februar 2018)