Fotografija (MA)

Magistrski študijski program Oblikovanja vizualnih komunikacij usmerja študenta k poglabljanju znanj in razvijanju osebnih ustvarjalnih zmožnosti, tehnične usposobljenosti in teoretičnega znanja za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij. Študent lahko izbira med študijem treh smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija. Študij z raziskovanjem in eksperimentiranjem spodbuja inovativnost in talent posameznika, iskanje novih pristopov koncipiranja in vizualnega izražanja komunikacijskih vsebin.

Neločljivost svetlobe, časa in prostora nas učita, da je slediti trendom preprosto, veliko težje pa jih je predvidevati ali celo narekovati. Študij Fotografije na drugi stopnji je izrazito povezan s teorijo, usmerjeno predvsem v notranje razumevanje podobe, ob tem pa točnost in natančnost predstavljata orodje v službi vsebine. Študij prevprašuje ustaljene prakse fotografskega jezika in postavlja nove temelje na način, da študent izbira svoj jezik primerno glede na uporabo v razli­čnih projektih – individualnih in skupinskih.

Ime smeri: Fotografija
Predstojnik/ca oddelka: prof. Domen Fras
Vodja smeri: doc. Peter Rauch
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister oblikovanja vizualnih komunikacij, magistrica oblikovanja vizualnih komunikacij
Okrajšava: mag. obl. vizual. kom.
Zbornik študijskega programa:

Novice

FOTO GO GRAF KIP Razstave SLIK

Ponjava 4

FOTO GRAF ILU Razstave VANM

Dan za umetnost UL 2024

FOTO GO GRAF ILU IO KIP KRLD Razstave SLIK TEORIJA UO Vabila VANM

ALUO odprta akademija 2024