Knjižnica

Zadnja obvestila

NOVOSTI MESECA
Osrednja knjižnica
Knjižnica Oddelkov za oblikovanje
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na na Oxford Scholarly Editions Online je na voljo trajni dostop do elektronske zbirke klasičnih besedil.

Velja za eno najodličnejših zbirk založbe Oxford University Press. Zajema temeljne klasične avtorje od antike do renesanse v vrhunskih izdajah s komentarji in prevodi ter angleške avtorje do 19. stoletja.
Obsega več kot dve tisočletji intelektualne zgodovine na področju filozofije, zgodovine, religije, klasične filologije in sorodnih ved.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Za elektronski dostop do revij
Studies in conservation in Artforum International se obrnite na knjižnico.

 

 

O KNJIŽNICI

 

Knjižnica UL ALUO je visokošolska knjižnica, namenjena predvsem potrebam študentov, profesorjev in raziskovalcev UL ALUO pri njihovem študiju, pedagoškem in raziskovalnem delu.

Knjižnica ima dve lokaciji:

 • Osrednja knjižnica na Erjavčevi cesti sistematično in kontinuirano zbira gradivo s področja slikarstva, kiparstva, videa, grafike, konservatorstva-restavratorstva in teorije umetnosti.
 • Knjižnica Oddelkov za oblikovanje na Dolenjski cesti je specializirana zlasti za področja grafičnega, industrijskega in unikatnega oblikovanja, ilustracije in fotografije.
  Knjižnica skupaj hrani več kot 37 000 enot knjižničnega gradiva, od tega več kot 60 naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij.

Začetni fond je knjižnica sprejela iz Federalnega zbirnega centra. Prvi vpis v inventarno knjigo je bil narejen 1. 6. 1946. Natančno število prevzetih knjig je težko določljivo, ker v inventarni knjigi ni dosledno zabeležen darovalec, gre pa za okrog 400 knjižnih enot. V sedanje prostore na Erjavčevi cesti 23 se je ALU preselila leta 1959 hkrati s knjižnico, ki je svoje prostore dobila v tretjem nadstropju, kjer je še danes. V prostoru knjižnice so bila dolgo tudi predavanja umetnostne zgodovine in drugih teoretskih predmetov. Leta 1985 je bil ustanovljen Oddelek za oblikovanje, ki je dobil svoje prostore na Dolenjski cesti 83. Takrat se je literatura s področja oblikovanja prenesla v Knjižnico Oddelka za oblikovanje.

Knjižnica UL ALUO ima klasični (listkovni do leta 1996) abecedni imenski katalog avtorjev, piscev in umetnikov, geselski katalog in UDK signaturni katalog. Do leta 1996 so bili posebej obdelani tudi vsi članki v revijah. V sistem COBISS je knjižnica vključena od leta 1994.

Zaradi redkosti, dragocenosti in priročnosti je velik del gradiva namenjen le branju in pregledovanju v čitalnici oziroma v ateljejih UL ALUO. Večina gradiva je v prostem pristopu in je urejeno po sistemu UDK. Diplomske, magistrske in doktorske naloge si je mogoče ogledati le v čitalnici ali izposoditi na dom s predhodnim pisnim soglasjem avtorja.

 

Podaljšanje roka izposoje:Osrednja knjižnica na Erjavčevi cesti

Knjižnica na Dolenjski cesti

Izposoja

IZPOSOJA

Rok izposoje za monografske publikacije je za študente ALUO, zaposlene in sodelavce ALUO 4 tedne, za ostale uporabnike 2 tedna.
Za  neknjižno gradivo je rok izposoje 1 teden.

Knjižnično gradivo je mogoče 1-krat  podaljšati, če ni  rezervirano.

Član si lahko izposodi na dom do 5 izvodov knjižničnega gradiva.

NE izposojamo:

 • temeljnega preglednega gradiva (lahko posebej označeno)
 • preglednih monografij umetnikov (lahko posebej označene),
 • katalogov (drobno gradivo),
 •  revij
 • enciklopedij, slovarjev, leksikonov, bibliografij,
 • diplomskih, magistrskih in doktorskih del (razen s pisnim dovoljenjem avtorja),
 • dragocenega in redkega gradiva.

PODALJŠANJE, REZERVACIJA GRADIVA

Gradivo je možno podaljšati ali rezervirati osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Za podaljšanje ali rezervacijo prek interneta (Moja knjižnica) potrebujete številko članske izkaznice in geslo, za katerega se dogovorite ob obisku v knjižnici. O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu, preko sms-a ali elektronske pošte.

UPORABA RAČUNALNIKOV

Računalnike v knjižnici lahko uporabljajo samo člani. Dostop do medmrežja je omogočen za izobraževalne in študijske namene.

 

Obiskovalci knjižnice naj upoštevajo knjižnični red ter s svojim obnašanjem ne motijo dela ostalih.
Ker je knjižnica namenjena predvsem študijskemu delu, ima knjižničarka pravico, da uporabniku, ki ne upošteva pravilnika knjižnice, začasno ali trajno prepove vstop v knjižnico.

E-knjižnica

Elektronski informacijski viri

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani (DiKUL) nudi dostop do naročniških informacijskih virov, kot so elektronske knjige, leksikoni, specializirane podatkovne zbirke, elektronski znanstveni in strokovni članki, avdiovizualno gradivo idr., s poljubne lokacije (izven računalniške mreže Univerze v Ljubljani) ne glede na odpiralni čas knjižnice.

Storitev lahko uporabljajo aktivni člani naše knjižnice, in sicer zaposleni v matični ustanovi in študentje s statusom.

Do informacijskih virov dostopate prek spletnih portalov DiKUL (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani) in Mrežnik (NUK). Ko s seznama informacijskih virov sledite povezavi na vir, se pojavi prijavna stran, kjer izberete vašo matično ustanovo (glejte spustni seznam), vpišete člansko oz. vpisno številko (študentska izkaznica) in geslo. Geslo je isto, kot ga uporabljate za vstop v Mojo knjižnico pri podaljševanju izposojenega gradiva v sistemu COBISS. Če gesla še nimate, ste ga pozabili ali ne deluje, se oglasite v knjižnici ali to sporočite po elektronski pošti.

Pri uporabi elektronskih virov morate spoštovati določila licenčnih pogodb, ki so jih knjižnice sklenile s ponudniki oz. založniki. Dovoljena je samo uporaba za osebne oz. študijske namene.

Podrobnejša navodila si oglejte na spletni strani NUK 

Kontaktni podatki v primeru težav pri dostopu do storitve:
telefon: 01 4212 505,
e-pošta: knjiznica@aluo.uni-lj.si

Na spodnjih povezavah lahko dostopate do elektronskih virov s področij humanistike, družboslovja in drugih vej znanosti.
Nekatere baze podatkov in spletni arhivi so v prostem pristopu, medtem ko so druge namenjene le članom knjižnic UL, CTK ali NUK. V tem primeru do spletnih vsebin dostopate ob predhodni prijavi prek oddaljenega dostopa.

 • DiKUL Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani je spletni portal, s pomočjo katerega lahko uporabniki iščejo v centralnem indeksu bibliografskih podatkov. Ta zajema več sto milijonov naročniških in prosto/odprto dostopnih virov svetovnih založnikov ter ostalih ponudnikov strokovnih in znanstvenih informacij z vseh znanstvenih ved.
 • Mrežnik je portal več kot 200 izbranih elektronskih informacijskih virov, ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature.
 • Oxford Art Online je temeljna enciklopedija umetnosti. Obsega prek 30.000 člankov (20.000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah itn.
 • JSTOR Razširjen dostop do vsebin arhiva celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih časopisov z različnih področij, antropologije, arheologije, filozofije, glasbe, sociologije, umetnosti in umetnostna zgodovine, zgodovine itn. Uporabniki lahko sedaj dostopajo do vseh arhivskih in tekočih zbirk revij ter do približno 35.000 knjig nekaterih založb.
 • JSTOR (arhiv)
 • Bloomsbury Encyclopedia of Philosophers
 • Bloomsbury Applied Visual Arts
 • Fashion Photography Archive
 • Bloomsbury Medieval Studies
 • Arcadian Library Online
 • Guggenheim Museum
 • Bloomsbury Architecture Library
 • De Gruyter Online; testni dostop do 75.000 naslovov elektronskih knjig, objavljenih med leti 1650 in 2016, ki pokrivajo različna področja humanistike in družboslovja.
 • Testni dostopi – različni založniki (Elsevier, Emerald, Brill, Wiley, MIT Press …)
 • E-knjige – Znanstvena založba FF
 • dLib, Digitalna knjižnica Slovenije omogoča dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Prek portala lahko dostopate do arhivov revij AB, Anthropos, Ars et humanitas, ČKZ, Dialogi, Grafičar, Kino, Poligrafi … ali npr. do knjig založbe KUD Logos itn.
 • Europeana omogoča dostop do več kot 50 milijonov digitaliziranih enot – knjig, glasbe, umetnin in več.
 • Život umjetnosti, prosti dostop do znanstvenega časopisa za teorijo umetnosti.
 • Oris, arhiv člankov revije za arhitekturo.
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals), zbirka 300 časopisov v odprtem dostopu.
 • Open DOAR, direktorij repozitorijev v odprtem dostopu.
 • CORE, portal znanstvenih virov v odprtem dostopu.

 

Periodika

NAROČENA PERIODIKA

Osrednja knjižnica

Domača periodika

Tuja periodika

Knjižnica Oddelkov za oblikovanje

Domača periodika

 • EOL (embalaža, okolje, logistika)
 • Grafičar
 • Fotografija
 • Stripburger
 • Sporto
 • Športnik

Tuja periodika

 • Auto & design
 • Back cover: graphic design, typography, etc.
 • Camera Austria: international
 • Communication arts
 • Design issues
 • Design management journal
 • Design management review
 • Domus
 • Étapes :
 • Eye
 • Foam: international photography magazine
 • Form
 • Fotograf
 • Glass: the UrbanGlass art Quaterly
 • Idea
 • IdN (International designers Network)
 • Information design journal
 • Journal of illustration
 • Letter arts review
 • Neues glas
 • New ceramics
 • Novum
 • Type
 • Varoom

bibliografije raziskovalcev

SPLOŠNO

Knjižnica Akademije za likovno umetnost in oblikovanje skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.
Vrednotenje dela raziskovalcev ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS …več

Knjižnica vodi bibliografije:
•  zaposlenim na ALUO, ki imajo šifro raziskovalca;
•  zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov ALUO, in sicer:

 • za čas trajanja takega projekta,
 • le za gradivo, ki je vezano na projekt,
 • če prihaja raziskovalec z druge institucije, kjer mu že vodijo bibliografijo, se z vodjo projekta že na začetku dogovori, kje se bo vodila njegova bibliografija v času sodelovanja na projektu ALUO.

 

NAVODILA

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih idr.) fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki (na spletu) natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela in druga (v knjižnici nedostopna) dela (npr. razstave brez kataloga, predavanja brez objave, radijske in TV oddaje) je potrebno priložiti še vabilo, najavo, potrdilo univerze o gostujočem predavanju ali seznam predavanj, program, podatke o TV prispevkih ipd.

Prosimo, bodite pozorni:
če je članek izšel v zborniku, reviji ali monografiji, ki je ni v knjižnici ALUO, je potrebno poleg obrazca priložiti tudi knjigo, revijo, katalog, poročilo ali vsaj fotokopijo članka in naslovne strani revije, v kateri je objavljen.

Oddanemu gradivu mora priložiti izpolnjeni Obrazec za vodenje bibliografij

Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
 • natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov …več

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh institucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrade – saj ne gre za bibliografske enote,

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

PRIPOROČILA

 • Raziskovalci sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico, ki jim vodi bibliografijo (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat ipd.).
 • Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS …več
 • Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS …več
 • Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) …več

OSTALE KORISTNE POVEZAVE

 • Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti …več
 • Habilitacijska merila na UL …več
 • Citiranost v WoS in Scopus …več
 • Pogosta vprašanja …več

Novosti, darovi in zapuščine

DOKUMENTI

Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.