doc. dr. Kaja Kraner

Šifra raziskovalke: 56187

Dr. Kaja Kraner je raziskovalka, teoretičarka in predavateljica na Katedri za teoretične vede UL ALUO. Kontinuirano deluje kot recenzentka za področje sodobnih vizualnih in performativnih umetnosti ter občasno tudi kot urednica in kuratorka. V raziskovalnem delu se je v preteklosti osredotočala na povezavo umetnosti, estetike, epistemologije in politike, oblikovanje pojma in prakse sodobnih (vizualnih) umetnosti v slovenskem prostoru, v zadnjem času pa se raziskovalno posveča predvsem vprašanju materialnosti/snovnosti v umetnosti, povezavi umetnosti in tehnike/tehnologije ter okoljskim in ekološkim pristopom v sodobnih umetnosti.

 

Izobrazba

 • 2020: Doktorat znanosti, AMEU – ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij Ljubljana
 • 2011–2012: študij Kulturologije, UL FDV
 • 2010: Diploma – akademska kiparka, UL ALUO

 

Delovne izkušnje

 • 2023–: poučuje na Katedri za teoretične vede UL ALUO
 • 2021–2022: znanstvena sodelavka, Raziskovalna skupina Moderne galerije, Moderna galerija Ljubljana, Slovenija (Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti, ARRS J7-3158)
 • 2014–2016: umetniški vodja in kurator Galerije K18 in mednarodnega rezidenčnega programa GuestRoomMaribor, Pekarna Magdalenske mreže, Maribor.

 

Članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih

 • 2022–: članica strokovne komisije za vizualne umetnosti Ministrstva za kulturo RS
 • 2019–2020: članica strokovne komisije za vizualne umetnosti Ministrstva za kulturo RS
 • 2019–2020: članica strokovne komisije za samozaposlene Ministrstva za kulturo RS
 • 2019: članica International Association for Aesthetics
 • 2015–2019: članica uredniškega odbora ŠUM, revije za teorijo in kritiko sodobne umetnosti

 

Razstave (kuriranje)

 • 2023: Charbel A. Dargham, Tony Keyrouz, Joy Sfeir, Razdejanih obratovpokončna soba, Obrat, Maribor.
 • 2022: cikel razstavnih intervencij in predavanj k000ntejnerji, Nova pošta, Ljubljana:

Živa Božičnik Rebec: Full-filter Ghostriders,
Mateja Bučar (v sodelovanju z Vadimom Fiškinom): Hišni red,
Neja Zorzut: Ebb.

 • 2022: Image, digitalization and transmediality: Emile Hannouche’s collection at USEK Department of Communication (Plateau 2), Byblos Bank Art Gallery at the American University of Beirut, Beirut (Libanon).
 • 2021: Ellie Mouhanna: Hotel sem biti dovolj dober zate, Galerija K18, Pekarna Magdalenske mreže, Maribor.
 • 2020: Aelia Hazil: Iskanje Aelie, Galerija K18, Pekarna Magdalenske mreže, Maribor.
 • 2019: The natural, the (un)cleansed and the foreign, Galerija Station, Bejrut (Libanon).

 

Bibliografija

Znanstvena monografija

 • Kronopolitika umetnosti: spremembe v estetski vzgoji od moderne do sodobne umetnosti, Ljubljana: Krtina, 2021.

Znanstveni članki (izbor)

 • Materialnost in vojna: politični performans devetdesetih let v pojugoslovanskem kontekstu onstran estetike glasu (Materiality and war: political performance of the 1990s in the post-Yugoslav context beyond the aesthetics of was), Maska, št. 207/208, pomlad 2022: 103–117.
 • Konec poetičnega zgodovinopisja?: sodobnost in spominske študije, Časopis za kritiko znanosti, št. 284, 2021: 141–160.
 • Intermedialnost in urbani javni prostor v sodobni umetnosti: Urbanaria, Ready2Change in Plaza Protocol, Likovne besede, št. 118, jesen 2021: 4–12.
 • Objektnost in tujost: nova problemska polja novejše umetniške produkcije v Sloveniji, Likovne besede, št. 115, zima 2020: 4–15.
 • Raziskava epistemoloških in infrastrukturnih pogojev možnosti zbiranja v delu Walida, Ars & Humanitas, XIV/2, 2020: 153–164.
 • Simptomatologija presežne katastrofe: narativizacija in temporalnost v delu Walida Raada (The Symptomatology of a Surpassing Disaster: Narrativization and Temporality in the Work of Walid Raad), Maska, št. 200b, let. XXXV, jesen 2020: 84–101.
 • Sodobna umetnost s stališča post-sodobnosti (Contemporary Art from the Standpoint of Post-Contemporaneity), Maska, št. 200a, let. XXXV, pomlad 2020: 34–45.
 • Epistemološke premene v zgodovinjenju vizualne umetnosti na prehodu iz 20. v 21. stoletje, ISH Monitor, let. 21, št. 1, 2019: 7–30.
 • The Aesthetics of Relations: The Modernist, Contemporary and Post-Contemporary General Conceptualizations of Art, AM Journal of Art and Media Studies, št. 19, 2019: 119–126.
 • Kulturna politika kot tehnologija vladanja: med gospodarsko in socialno politiko, Časopis za kritiko znanosti, let. 46, št. 272, 2018: 15–30.
 • Ambivalentna vloga sodobne umetnosti in nevladne sfere (soavtor: Alja Lobnik), Časopis za kritiko znanosti, let. 46, št. 272, 2018: 42–61.

Strokovni članki (izbor)

 • Ideja vizualne kode: inženiranje vizualnega zaznavanja v iskanju univerzalnega jezika. Razpotja : revija humanistov Goriške, 2022, letn. 13, št. 50, str. 16-19.
 • Od neoliberalne k višegrajski kulturni politiki? (From the Neoliberal to the Visegrad Cultural Policy?), Maska, št. 201/202, let. XXXVI, pomlad 2021: 140–147.
 • Ekscesna objektnost in materialnost: proizvodnja praznine v modernizmu in sodobni umetnosti, Razpotja, let. 11, št. 41, 2020: 13–16.
 • Vizualna umetnost in njeni pojmi. Razpotja, let. 11, št. 40, 2020: 53–56.
 • Estetskovzgojne premene umetnosti: od formativnega konteksta moderne umetnosti do sodobne umetnosti«, Dialogi, let. 54, št. 11/12, 2018: 28–45.

Vabljena predavanja (izbor)

 • Strategije afirmacije materialnosti/snovnosti in ekološki vidiki novejše umetniške produkcije, Nova pošta, Ljubljana, 4. oktober 2022.
 • Ontološki egalitarizem v sodobni vizualni umetnosti, Nova pošta, Ljubljana, 26. april 2022.
 • Produkcijski načini sodobne umetnosti, Mednarodni kolokvij Umetnost skozi teorijo, Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete UL in Založba *cf., Filozofska fakulteta UL, 16. in 17. september 2021.
 • Renewed Prometheism and Contemporary Art: Fictioning the Past Beyond Memory, 34. Bienale grafičnih umetnosti, YUFU mednarodna konferenca: Iskra Delta panel, MGLC, Ljubljana, 19. november 2021.
 • Od sodobnosti do spekulativnih futurizmov: politika časovnosti novejših interpretativnih in razstavnih pristopov, Interpretativni vidiki v sodobni umetnosti 1991–2021, Moderna galerija, Ljubljana, 17. december 2021.
 • Strategije izhodov iz prezentizma in lokalizma sodobne umetnosti, Maskin Seminar sodobnih scenskih umetnosti 2019/2020, Ljubljana, 27. januar 2020.