Unikatno oblikovanje (BA)

Naše poslanstvo je spodbuditi razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za raziskovalno oblikovalsko delo, s poudarkom na ustvarjanju inovativnih, trajnostnih proizvodov in storitev.

Smo edini, ki izvajamo univerzitetni študijski program s področja industrijskega in unikatnega oblikovanja v Sloveniji. Cilj programa na dodiplomski stopnji je, da študent usvoji osnovno znanje za razumevanje in prakso industrijskega in unikatnega oblikovanja skozi načrtovalske metodologije ter razvije lastne oblikovalske sposobnosti. Multidisciplinaren študij usmerja študenta k celostnemu razvoju oblikovalske osebnosti. Prek praktičnih predmetov in s pomočjo pedagogov, ki sodijo med vodilne strokovnjake v oblikovalski stroki v Sloveniji, pomagamo razvijati sposobnosti prepoznavanja in reševanja problemov, nadgrajene z znanjem, pridobljenim na zgodovinsko-teoretičnih področjih. Študij temelji na individualnem pedagoškem pristopu in osebnem odnosu do študentov, kar je ključno za vsebine, ki jih program pokriva. Študent lahko izbira med dvema smerema: Industrijsko oblikovanje ali Unikatno oblikovanje. Študij omogoča vertikalo, nadaljevanje poglobljenega študija na podiplomski stopnji. Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje je več leto zapored uvrščen med 50 najboljših šol za področje oblikovanja v Evropi, prav tako pa se ponaša tudi z dolgoletno tradicijo.

Unikatnega oblikovalca odlikuje izkušnja v delu z materialom in njegovem razumevanju le-tega, kar ga ob poglobljenem teoretičnem in praktičnem znanju, v povezavi z ostalimi umetniškimi in humanističnimi vedami, vodi v nenehno odkrivanje novih možnosti, izraza in uporabe različnih medijev. Študenta skozi v veliki meri individualno in interdisciplinarno delo usmerjamo k raziskovanju in eksperimentiranju z medijem. Kot oblikovalec stekla in/ali keramike se bo študent na potrebe in želje posameznika ter na spremembe v družbi subtilno odzival z osebno poetiko, ki jo bo znal izpovedati v umetniških delih in v uporabnih predmetih serijske produkcije.

Facebook profil smeri Unikatno oblikovanje/ steklo in keramika

Ime smeri: Unikatno oblikovanje
Predstojnik/ca oddelka: prof. mag. Barbara Prinčič
Vodja smeri: prof. mag. Tanja Pak
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana oblikovalka unikatov (UN), diplomirani oblikovalec unikatov (UN)
Okrajšava: dipl. oblik. unik. (UN)
Zbornik študijskega programa:

Pedagogi

Novice

FOTO GO ILU IO KIP KRLD SLIK UO VANM

Informativni dnevi ALUO 2024

FOTO GO GRAF ILU IO KIP KRLD Razstave SLIK UO VANM

ALUO semestrska razstava 2023/24

FOTO GO GRAF ILU IO KIP KRLD SLIK UO Vabila VANM

Podelitev diplomskih listin, priznanj in nagrad UL ALUO 2022/23