prof. mag. Tamara Trček Pečak

Delovne izkušnje

Zaposlena na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.
Zunanja sodelavka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete.
Je vodja katedre za Razvoj konservatorstva-restavratorstva, skrbnica programov na Oddelku za restavratorstvo UL ALUO, članica diplomskih in magistrskih komisij, članica komisije za študente s posebnim statusom na UL, članica uredniškega odbora publikacije Varstvo spomenikov ter članica IO Društva DRS.

Projekti (izbor)

Ob konserviranju-restavriranju se ves posveča promociji in razvoju stroke ter išče izboljšave na področju dokumentiranja, preventivne konservacije in kopistike. Ob razstavah v Narodni galeriji je zasnovala in vodila projekte Pogled v restavratorsko delavnico in Restavriranje slik Valentina Metzingerja, Konserviranje in restavriranje umetnin Mojstra HGG, Konserviranje-restavriranje slik ob razstavi Almanach in slikarstvo 17. stoletja na Kranjskem ter simpozij Znanost za umetnost.

Zaposlena na UL ALUO je v sodelovanju z drugimi ustanovami zasnovala in vodi več projektov, nekateri so še v teku: Konservatorsko-restavratorska majska transverzala, Razpoka do baroka, Gabrijel Stupica pod drobnogledom, Marij Pregelj pod drobnogledom, Rihard Jakopič pod drobnogledom, Kaj vidimo z očmi, kaj vidimo s prsti, Začutiti umetnino, Sveto Sorodstvo – po plasteh, Od blizu …

Stalni projekti

V želji po ozaveščanju čim širšega kroga ljudi zasnovala in še vedno vodi projekt Ajkec pri restavratorjih (delavnice, knjige, filmi za otroke). V koprodukciji Narodne galerije v Ljubljani in TV SLO je po njenih scenarijih posneta serija desetih oddaj z enakim naslovom o nastajanju, poškodovanosti in reševanju umetnin.

Izbrani projekti (povezave):

 

Videi

 

Publikacije (povezave)

 

Dogodki