doc. mag. Martina Vuga

Izobrazba:

 • 2020: Habilitacijski naziv visokošolske učiteljice docentka
 • 2005: Magistrski študij UL ALUO
 • 2003: Dodiplomski študij restavratorstva na UL ALUO

 

Delovne izkušnje in sodelovanja:

 • 2005–2021: konservatorka-restavratorka za kiparstvo zaposlena v Narodni galeriji v Ljubljani; 2015–2021 vodja oddelka za konserviranje in restavriranje v Narodni galeriji v Ljubljani

 

Izpopolnjevanja:

 • 2013: The Structural Conservation of Panel Paintings v Dresdnu, mednarodno izobraževanje o strukturnem konserviranju tabelnih slik v Dresden Institute
 • 2012: International Course on Wood Conservation Technology v Oslu, v sklopu ICOM

 

Udeležba s prispevkom na konferencah:

 • 2019: Cleaning, Ethics, Technics, Aestetics, Galerija Matice Srpske v Novem Sadu, Srbija
 • 2017: RECH 4 v Splitu, Hrvaška
 • 2015: Gilt-en Art v Evori, Portugalska

 

Razstave (vodenje in/ali sooblokovanje)

 • 2019: Skrivnosti dolgega življenja – pot umetnin od restavratorskega ateljeje do razstave, razstava restavratorskega oddelka Narodne galerije, Galerija Narodni dom, Narodna galerija
 • 2018: Praznujmo skupaj. 100 let Narodne galerije, fotografska razstava detajlov umetnin na Jakopičevem sprehajališču, Ljubljana
 • 2010: Pred – med– po (2010), razstava restavratorskega oddelka Narodne galerije, Galerija Narodni dom, Narodna galerija
 • 2009: Gotski krilni oltar iz Britofa pri Ukanju (2009), razstava Galerija Narodni dom, Narodna galerija

 

Članstvo:

 • 2015: Članica izvršnega odbora Društva restavratorjev Slovenije
 • 2009–2021: Članica strokovnega sveta Narodne galerije
 • 2015–2020: vodenje izvršne organizacije mednarodnega strokovnega srečanja konservatorjev restavratorjev (soorganizatorji SMS, DRS, NG)

 

Nagrade in priznanja:

 • 2018: priznanje za pomembna umetniška dela na področju restavratorstva Univerze v Ljubljani
 • 2010: priznanje Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije za delo na projektu »Alojz Gangl, kipar na poti v moderno«

 

Restavrirane umetnine. Reference (izbor):

 • 2021: Projekt »Frančišek Smerdu (1908-1964), Donacija Narodni galeriji«, Narodna galerija, vodja konservatorsko restavratorskih del, konserviranje-restavriranje umetnin (2012-2021)
 • 2006–2020: Projekt konserviranja-restavriranja umetnin za občasne razstave in stalno zbirko Narodne galerije
 • 2009, 2010: Projekt »Alojz Gangl, kipar na poti v moderno, Belokranjski muzej Metlika (2009), Narodna galerija  (2010), konserviranje-restavriranje umetnin, avtorica konservatorsko-restavratorskega dela razstave
 • 2007–2008: Grad in pristave gradu Snežnik. Projekt podprt z evropskimi skladi za regionalni razvoj: Likovna zbirka gradu Snežnik (Narodni muzej Slovenije), vodenje in izvedba konservatorsko-restavratorskih posegov na zbirki historičnih okrasnih okvirov likovnega gradiva na papirju iz avtentične opreme gradu, za ALUO
 • 2006: »Ivan Napotnik, 1888-1960 iz javnih in zasebnih zbirk«, Narodna galerija; Galerija Velenje (2006); »Ivan Napotnik, slovenski kipar« (2008) razstavišče Akademije upodabljajočih umetnosti, Dunaj; vodja konservatorsko restavratorskih del:, konserviranje-restavriranje umetnin

 

Izbrana bibliografija:

 •  Vuga Martina, Simona Škorja, The Universe of Cleaning- from theory to practice. V: Cleaning : čišćenje: etika, tehnika i estetika : međunarodna konzervatorska konferencija, 28-29. oktobar 2019 = cleaning: ethics, technics and aesthetics : international conservator conference, October 28-29, 2019 .
 • Vuga, Martina. Filling and colour reintegration in a single step, prispevek na konferenci. V: Postprints RECH 4 Croatia [Elektronski vir] (2017).
 • Martina Vuga, Miladi Makuc Semion, Typical conservation problems of polychrome wooden sculptures in Slovenia, V: Conservar Patrimonio ISSN: 2182-9942.- Iss.22 (dec.2015).
 • VUGA, Martina, MAKUC SEMION, Miladi. Tehnološki vidiki kiparskega ustvarjanja in konserviranje-restavriranje opusa Alojza Gangla. V: Konservator-restavrator,povzetki strokovnega srečanja, Skupnost muzeje Slovenije, 2010.
 • Vuga, Martina. Konservatorsko-restavratorski posegi na delih Alojza Gangla. V: BREŠČAK, Mateja (ur.), GANGL, Alojz. Alojz Gangl – kipar na poti v moderno : [Belokranjski muzej, Metlika, 8. junij 2009 – 3. januar 2010, Narodna galerija, Ljubljana, 2. februar 2010 – 16. maj 2010]. Ljubljana: Narodna galerija; Metlika: Belokranjski muzej, 2010.