Oblikovanje stekla in keramike (MA)

Magistrski študijski program je zasnovan izrazito multidisciplinarno z namenom poglobljenega projektnega dela na perečih družbenih in uporabniških problemih. S programom si študent pridobi znanje za razumevanje in prakso industrijskega in unikatnega oblikovanja skozi razvojno-teoretične in načrtovalske projekte s pomočjo razdelane in poglobljene metodologije ob razvijanju individualnih oblikovalskih sposobnosti.

Naloge v večji meri temeljijo na realnih projektih v povezavi s številnimi partnerji iz zasebnega in javnega sektorja. Skozi delo se bo študent naučil obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in bo sposoben tvoriti rešitve prepoznanih problemov pa tudi samostojno voditi kompleksnejše projekte. Magistrski študij je primeren tudi za izobraževanje profilov študentov, ki imajo poprejšnjo družboslovno, naravoslovno, tehnično ali ekonomsko izobrazbo.

Magistrski študij unikatnega oblikovanja na smeri Oblikovanje stekla in keramike sega v različna polja umetniškega delovanja in izražanja, včasih pa nudi predvsem ustvarjalno izhodišče za raziskovanje drugih področij ter izražanje zamisli in konceptov v drugih materialih. Ta širina omogoča študentu umetniško izpoved in samostojno delovanje v majhnem studiu ali v velikih proizvodnjah ter pripravi na fleksibilnost, ki je na trgu nujna. Izrazito individualno in interdisciplinarno usmerjen študij v veliki meri poteka v obliki praktičnega dela v delavnici. Spodbujamo samostojnost, raziskovalno zvedavost, iniciativo in kritičen pristop posameznika. Z individualnimi razgovori in s korekturami razvijamo študentovo osebno poetiko ter ga usmerjamo k raziskovanju in eksperimentiranju z medijem. Zagnanosti odpiramo vrata in jo bogatimo ter opremimo z znanjem za lastno kreativno in predano raziskovalno delo.

Ime smeri: Oblikovanje stekla in keramike
Predstojnik/ca oddelka: prof. mag. Barbara Prinčič
Vodja smeri: prof. mag. Tanja Pak
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister unikatnega oblikovanja, magistrica unikatnega oblikovanja
Okrajšava: mag. unik. oblik.
Zbornik študijskega programa: