Kampus

Na UL ALUO smo aktivno pristopili k ustvarjanju trajnostnega kampusa, saj se zavedamo, da je to ključno za uresničevanje naših trajnostnih ciljev. Z vzpostavitvijo trajnostnega kampusa si prizadevamo zmanjšati naš ogljični odtis, izboljšati kakovost življenja naših študentov in zaposlenih ter izpolniti svojo družbeno odgovornost do okolja in družbe. Naše prizadevanje za trajnostni kampus temelji na aktivni vključitvi okoljskih znanosti v naše politike, upravljanje in vsakodnevno prakso.

Delovanje in cilji

Sklop »Kampus« smo na UL ALUO razdelili na sedem tesno prepletenih področij: Energija, Prevoz in mobilnost, Komunikacija, Nabava, Dogodki (razstave, konference …), Hrana in Odpadki.

Glavna naloga skupine za trajnost UL ALUO je priprava analiz, protokolov in strategij za vsako področje sklopa z namenom doseganja ogljične nevtralnosti ustanove do leta 2030 (ali najpozneje do leta 2040) ter spremljanje in poročanje o napredku pri izvajanju strategij.