Podnebna zaveza, dokumenti in poročila

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in Pariški sporazum, pravno zavezujoča mednarodna pogodba o podnebnih spremembah, glede na naravo globalnega izziva zahtevata skupen odziv v vseh sektorjih in na vseh ravneh. Bistveno je, da organizacije (in posamezniki) poleg govorjenja o vplivih na okolje analizirajo tudi svoja lastna dejanja in se zavežejo k okoljski odgovornosti.

UL ALUO je pristopila h globalni pobudi Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet in se zavzela za dosego ogljične nevtralnosti ustanove najpozneje do leta 2040. Še prej, najpozneje do leta 2030, morajo cilji odražati prizadevanja za dosego ali preseganje deleža 50-odstotnega zmanjšanja emisij CO2, pri čemer je smiselno slediti ciljem opredeljenih v poročilih IPCC o globalnem segrevanju. Hkrati smo se na UL ALUO s potrditvijo resolucije o razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer ter priključitvijo h globalni pobudi Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet zavezali, da vsaj enkrat letno javno poročamo o napredku pri doseganju vmesnih in dolgoročnih ciljev ter o sprejetih ukrepih. Ta stran je namenjena prav temu.

Dokumenti

Prvi koraki po razglasitvi izrednih podnebnih razmer in dane zaveze

Zaveza k ogljični nevtralnosti
Avtor: Barbara Predan
Leto: 2022
Prvi koraki po razglasitvi izrednih podnebnih razmer

Razširjeni energetski pregled: ALUO Enota Dolenjska

Zaveza k ogljični nevtralnosti
Avtor: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Leto: 2022
Razširjeni energetski pregled - enota Dolenjska

Razširjeni energetski pregled: ALUO Enota Erjavčeva

Zaveza k ogljični nevtralnosti
Avtor: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Leto: 2022
Razširjeni energetski pregled - enota Erjavčeva