Fotografija (BA)

Univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij pokriva področja Fotografije, Grafičnega oblikovanja in Ilustracije. Študent skozi seminarske naloge, ateljejsko delo in predavanja osvoji temeljno znanje, ki ga je mogoče uporabiti v široko razvejani praksi: tiskani mediji, internetne strani, fotografija, ilustracija. Po enotnem prvem letu se študij specializira za posamezna področja in jih smiselno nadgrajuje na drugi stopnji študija. Študij študenta usmerja k razvoju kritične presoje rezultatov oblikovalskega dela in te prek različnih projektov neposredno povezuje z delovnim okoljem.

V poplavi podob, ki nakazujejo, da smo vsi fotografi, sta znanje in razumevanje svetlobe ključ do razumevanja okolja v najširšem mogočem pomenu. Fotografija se tako začne z razumevanjem svetlobe kot fizikalnega pojava in konča s sve­tlobo kot mislijo. Študij Fotografije skozi individualno delo povezuje tehni­ko, zgodovino in teorijo v celoto, ki nudi študentu široko množico znanj, prepotrebnih za fotografovo integracijo v sodobno družbo. Če je odlika vsakega ustvarjalca moč predstave, je posebnost fotografov moč predvidevanja.

Ime smeri: Fotografija
Predstojnik/ca oddelka: prof. Domen Fras
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij (UN), diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN)
Okrajšava: dipl. obl. vizual. kom. (UN)
Zbornik študijskega programa:

Novice

08.11.2023, FOTO, GO, GRAF, ILU, IO, KIP, KRLD, Razstave, SLIK, UO, VANM

Začetek Novembra smo., skupnega projekta FF in ALUO

06.06.2023, FOTO, Razstave

EN-KNAP GROUP X ALUO: 360 PORTRET

01.06.2023, FOTO, Razstave

PONJAVA 3