Vpis na dodiplomski študij

 

Katere univerzitetne študijske programe 1. stopnje izvaja UL ALUO?

SLIKARSTVO
Smeri:
Slikarstvo
Video, animacija in novi mediji

KIPARSTVO
Program kiparstva je enovit in nima smeri.

KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
Program konserviranja in restavriranja likovnih del je enovit in nima smeri.

INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
Smeri:
Industrijsko oblikovanje
Unikatno oblikovanje

OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
Smeri:
Fotografija
Grafično oblikovanje
Ilustracija

Na vseh programih študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati za vpis?

 

Vpisni pogoji

V navedene univerzitetne študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi);
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morate opraviti sprejemne izpite oz. preizkuse posebnih nadarjenosti.

UL ALUO zagotavlja najosnovnejši material in storitve, potrebne za delo študenta. Med študijem nastajajo dodatni stroški produkcije, ki jih krije študent sam. UL ALUO višino dodatnih stroškov ne more vnaprej absolutno ovrednotiti, ker je izbira materialov, orodij, tehnologij itd. prepuščena študentom, njihovim finančnim zmožnostim, iznajdljivosti ter tudi ambicioznosti nalog oziroma projektov posameznega študenta.

 

Kako se vpišete?

  1. Z vsebino študijskih programov se seznanite na naših informativnih dnevih in spletnih straneh.
  2. Na sprejemne izpite za izbrani program se pripravite na naših tečajih za vpis.
  3. Postopek prijave je objavljen v vsakoletnem Razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe. Del razpisa za UL ALUO za prihodnje študijsko leto je objavljen v priponkah spodaj, celoten razpis pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prijavo oddate na spletnem portalu eVŠ. Vanjo lahko vpišete tri želje (tri študijske programe/smeri). Če izberete program s smermi, nujno izberite smer. Oddate lahko samo eno prijavo.
  4. Proti koncu marca oziroma v začetku aprila Visokošolska prijavno-informacijska služba objavi pregled števila prejetih prijav za vpis v visokošolsko izobraževanje. Po uspešni prijavi vas obvestimo o pristopu k prvemu delu sprejemnih izpitov oz. preizkusov posebnih nadarjenosti.
  5. Za prvi del sprejemnega izpita oz. preizkusa nadarjenosti oddate mapo s svojimi deli. Podrobna navodila o številu in vsebini del za posamezen program/smer so objavljena v aktualnem razpisu (priponka spodaj). Če se uspešno prijavite na več programov/smeri UL ALUO, oddate več različnih map.
  6. Če je vaša mapa pozitivno ocenjena, vas povabimo k opravljanju drugega dela sprejemnega izpita oz. preizkusa posebne nadarjenosti, ki poteka na lokacijah UL ALUO v zadnjih dneh junija oz. začetku julija. Aktualni datumi v priponki spodaj.
  7. O rezultatu drugega dela sprejemnega izpita oz. preizkusa vas obvesti UL ALUO v dveh tednih po opravljanju.
  8. Po rezultatih mature prejmete sklep o sprejemu na študijski program (izbirni postopek: točke preizkusa nadarjenosti + točke mature).
  9. Vpis na UL ALUO poteka elektronsko v začetku avgusta; obvestilo prejmete s strani Referata za dodiplomski študij.

>>Prijavno-sprejemni postopek za vpis 1. stopnja UL ALUO 2024/2025 – tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Imate dodatna vprašanja?

Obrnite se na Referat za dodiplomski študij (barbara.kalan@aluo.uni-lj.si; po telefonu: 01 421 25 01 ali 030 451 620), lahko pa si preberete tudi odgovore na pogosta vprašanja o vpisu v priponki spodaj.

 

Dokumenti