Nove pridobitve

Nakupi umetniških del, skladnih s premišljeno zbirateljsko politiko, so tista prava pot, da se oblikuje načrtno, sistematično in celovito zbirko. Akademija je z nakupi začela kmalu po ustanovitvi, ko je že dne 24. februarja 1948 je od trgovine Umetnost, ki jo je vodil Avgust Demšar, opravila prvi nakup 17 grafik raznih domačih mojstrov. Iz tega nakupa je mogoče opaziti preferenco tedanjega rektorja Akademije upodabljajočih umetnosti, današnje ALUO, Božidarja Jakca za grafiko kot izbrano umetniško zvrst. Najpomembnejši nakupi slik so se zgodili v letih 1966 in 1967, v obdobju, ko sta se za konsolidacijo zbirke zavzela profesorja Špelca Čopič in Marij Pregelj ob podpori tajnika akademije Aleksandra Bassina. Kakovosten izbor imen in ambicija izbranih umetnikov, biti prisoten s pomembnim delom v prestižni zbirki, kar naj bi akademijska zbirka bila, so bili argument, da je zbirko utemeljilo 36 del klasikov slovenskega modernizma, s poudarkom na delih akademijskih profesorjev (slikarji Gojmir Anton Kos, Marij Pregelj, Janez Bernik, Andrej Jemec, Marko Šuštaršič, kiparji Slavko Tihec, Drago Tršar, z grafikami predstavljeni Božidar Jakac, France Mihelič, Bogdan Borčić …). Pomembne so tudi donacije in prav s takimi altruističnimi gestami je akademijska zbirka pridobila nekaj najdragocenejših del. Eno je slikarski portret Vena Pilona, delo armensko-italijanskega slikarja Gregorija Sciltiana iz leta 1922, druga pa so štiri dela, volilo slikarja Mateja Sternena, ki jih je akademiji namenil iz naklonjenosti do prof. restavratorstva Mirka Šubica, po smrti slikarjeve hčerke Rozi Sternen leta 1975. V naslednjih letih se je zvrstilo še nekaj dragocenih daril, ki so jih ALUO predali umetniki, njeni nekdanji profesorji: Zvest Apollonio, Bogoslav Kalaš, Zmago Jeraj, Bojan Gorenec, Emerik Bernard, pridobljena je bila zbirka risb Lojzeta Logarja, v zbirko pa donirajo tudi aktualni pedagogi (Gregor Kokalj, Domen Fras). V zadnjem času se je zbirka razširila še na področje plakata in se obogatila z zbirko plakatov njenega nekdanjega profesorja Staneta Bernika. Od leta 2023 se zbirka vnovič dopolnjuje z nakupi študentskih del.