Raziskovalni programi in projekti

Raziskovalni programi in projekti (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje znanstvenoraziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. Z raziskovalnimi projekti pa na ARRS podpirajo in spodbujajo raziskovalno delo na temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektih.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Aktualni

Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

J6-3144 Raziskovalni projekt ARRS
1. 10. 2021–30. 9. 2024
Nosilna organizacija: UL FF
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalka: doc. dr. Petja Grafenauer

Gledališke in medumetnostne raziskave

P6-0376 Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS
1. 1. 2009–31. 12. 2023
Nosilna organizacija: UL AGRFT
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalka: izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Pretekli

Kuhinja – nove zasnove tehnološkega in socialnega središča bivališča

L2-7682 Raziskovalni projekt ARRS
1. 1. 1996–30. 6. 1998
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. Saša J. Mächtig