Raziskovalni programi in projekti

Raziskovalni programi in projekti (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani (RSUL). Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje znanstvenoraziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. Z raziskovalnimi projekti pa na ARRS podpirajo in spodbujajo raziskovalno delo na temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektih. RSUL spodbuja interdisciplinarno povezovanje med različnimi članicami UL in raziskovalci za namen iskanja odgovorov na zahtevne svetovne družbene izzive in za pripravo prijav projektov na razpise novega evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Aktualni

Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM

J7-4641 Raziskovalni projekt ARRS
1. 10. 2022–30. 9. 2025
Nosilna organizacija: UL FA
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalec: doc. dr. Blaž Šeme

Na uporabnika osredotočen razvoj rešitev s pomočjo tehnologij razširjene resničnosti (DesignXR)

Dvoletni pripravljalni raziskovalni projekt (RSUL)
1. 10. 2022–30. 9. 2024
Nosilna organizacija: UL FE
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalca: prof. Jure Miklavc, izr. prof. dr. Barbara Predan

Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

J6-3144 Raziskovalni projekt ARRS
1. 10. 2021–30. 9. 2024
Nosilna organizacija: UL FF
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalka: doc. dr. Petja Grafenauer

Dediščinska znanost in podnebne spremembe

Dvoletni pripravljalni raziskovalni projekt (RSUL)
1. 10. 2021–30. 9. 2023
Nosilna organizacija: UL FKKT
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalca: doc. dr. Blaž Šeme, doc. mag. Martina Vuga

Gledališke in medumetnostne raziskave

P6-0376 Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS
1. 1. 2009–31. 12. 2023
Nosilna organizacija: UL AGRFT
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalka: izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Pretekli

Kuhinja – nove zasnove tehnološkega in socialnega središča bivališča

L2-7682 Raziskovalni projekt ARRS
1. 1. 1996–30. 6. 1998
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. Saša J. Mächtig