Kiparstvo (BA)

Kiparstvo je interdisciplinaren umetniški študij. Študij daje študentom možnost, da se oblikujejo v široko in razgledano osebnost. Študent kiparstva v procesu učenja in ustvarjanja raziskuje, spoznava ter združuje in povezuje široko teoretsko znanje; spoznava in kombinira idejne ter konceptualne in praktične, materialne ter tehnične postopke. S spoznavanjem preteklega in sodobnega ter z razvijanjem lastnega kiparskega jezika te študij navaja k radovednosti in analizi, h kontekstualizaciji in k raziskovanju ter odkrivanju različnih vsebin, oblik in postopkov. Sočasno se na teoretski in praktični, formalni, materialni in konceptualni ravni soočaš s kompleksno povezanostjo materialnih, vsebinskih, oblikovnih, ontoloških in imaginarnih plasti ter družbenih pogojev kiparske oblike in njene percepcije. Program temelji na individualnem delu študenta in nalogah ali projektih, ki spodbujajo refleksijo in analizo, eksperiment ter razvoj kiparskih oblik in postopkov tudi prek znanih ali obstoječih rešitev in konvencij.

Današnjemu kiparju ne zadostuje le tehnika, neposredna realizacija mimetičnih ali vizualno likovnih zamisli z obvladovanjem temeljnih tehnik, saj je sodobno kiparstvo vse bolj kompleksno. Zahteva obvladovanje in povezovanje konceptualnih in tehničnih procesov kipa ter analizo in sintezo sodobnih pozicij in novih medijev v umetniški produkciji. Zato je študij kiparstva na prvi stopnji interdisciplinaren, s ciljem oblikovati razgledano osebnost, ki v procesu ustvarjanja in razvijanja kipa, razume in povezuje široko teoretsko znanje in vedenje ter kombinira idejne in tehnične postopke.

Ime smeri: Kiparstvo
Predstojnik oddelka: doc. mag. Metod Frlic
Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: diplomirana kiparka (UN), diplomirani kipar (UN)
Okrajšava: dipl. kip. (UN)
Zbornik študijskega programa: