Mednarodno

ALUO je aktivno vključena v mednarodni prostor. Dosežki pedagogov in naših alumnov, od katerih mnogi nadaljujejo študij na elitnih šolah po svetu (RCA, CentralStMartins, Aalto, Yale, Jan Van Eyck Academie …) in, ki dobivajo izvrstne pozicije v pomembnih gospodarskih družbah (google, IDEO, Helix), ali pa sami ustanavljajo svoje start-upe, nam dokazujejo, da skrbimo za odličnost v stroki tudi v mednarodnem pogledu.

Mednarodno aktivnost skrbno negujemo in spobujamo, saj se zavedamo, da je odprtost v mednarodni prostor izrednega pomena za kasnejšo kariero naših študentov.

Udeležujemo se festivalov, dobivamo nagrade na mednarodni natečajih, študenti objavljajo članke v priznanih mednarodnih revijah. Pogosto organiziramo strokovne ekskurzije (Benetke, NY, Dunaj, Graz, Muenchen, Varšava, Zlin…) in vedno se najde zanimiva razstava ali delavnica s tujimi partnerji, da lahko pogledamo čez plot in iz druge perspektive!

Poleg rednih programov (Erasmus+ 2021-2027 in Ceepus) imamo veliko drugih povezav s tujino, preko katerih lahko ves čas izbirate kakšne vsebine greste študirati na partnerske inštitucije.

Podati se v neznano terja pogum in napor. Ne glede na to, koliko sveta ste že prepotovali, je odločitev za daljše bivanje in študijsko delo v drugačni kulturi, z drugačnimi odnosi in predvsem z ljudmi, ki jih še ne poznamo, lahko najprej predvsem strah vzbujajoča.

Po večini pa študentje pridejo nazaj z izjemnimi spomini, novimi znanji, osebnostno zrelejši, tolerantnejši do kulturnih razlik in mednarodno aktivni. Znajo ceniti kaj je dobro »tu« in kaj je dobro »tam«, postanejo bolj kritični in predvsem: za vse življenje drugačni.

Potujte torej z nami, vključite se v mednarodne programe!

 

>> Mednarodni raziskovalni projekti

>> Mednarodne poletne šole

>> Služba za mednarodno sodelovanje