Grafično oblikovanje (MA)

Magistrski študijski program Oblikovanja vizualnih komunikacij usmerja študenta k poglabljanju znanj in razvijanju osebnih ustvarjalnih zmožnosti, tehnične usposobljenosti in teoretičnega znanja za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij. Študent lahko izbira med študijem treh smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija. Študij z raziskovanjem in eksperimentiranjem spodbuja inovativnost in talent posameznika, iskanje novih pristopov koncipiranja in vizualnega izražanja komunikacijskih vsebin.

Namen magistrskega študija Grafično oblikovanje je usposabljanje študenta za reševanje zahtevnih projektov, samostojno koncipiranje in projektiranje ter izvedbo kompleksnih problemov na izbranih področjih grafičnega oblikovanja. Poudarek je na teoretsko zasnovanih in komunikacijsko podprtih sistemih, ki presegajo rutinske prakse. Naš cilj je, da študente usposobimo za reševanje kompleksnih nalog, podprtih z znanjem reševanja vizualizacije problemov drugih (naročnikovih) strok.

Ime smeri: Grafično oblikovanje
Predstojnik/ca oddelka: prof. Domen Fras
Vodja smeri: prof. Radovan Jenko
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister oblikovanja vizualnih komunikacij, magistrica oblikovanja vizualnih komunikacij
Okrajšava: mag. obl. vizual. kom.
Zbornik študijskega programa: