Simpoziji in konference

UL ALUO organizira domače in mednarodne dogodke z namenom izobraževanja, predstavljanja in diseminacije raziskovalnih dosežkov. Poleg simpozijev in konferenc, ki se izraščajo iz projektnega raziskovanja, vsak september v okviru Katedre za teoretične vede organiziramo letno znanstveno konferenco. S tem korakom odpiramo interdisciplinarno, pluralno diskusijo in refleksijo z različnih (praktičnih in teoretičnih) umetniških, oblikovalskih, restavratorskih, etnografskih, socioloških in zgodovinskih področij ter s tem povezujemo stroke in področja, ki v prostoru aktivne umetnosti in oblikovanja delujejo povezano, v akademskih krogih pa preredko prestopajo meje.

Aktualni

Diskurzi o umetnosti, oblikovanju in kulturi v prizmi posthumanizma

Znanstvena konferenca Katedre za teoretske vede
Ljubljana, 26. 9. 2023
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja projekta: prof. dr. Uršula Berlot Pompe
Program in povzetki

Pretekli

Digitalna umetnostna zgodovina – metode, prakse, epistemologije IV/Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies IV

Znanstvena konferenca v okviru projekta ARRS J7-2606 in HRZZ
Zagreb, 3.–4. 10. 2022
Nosilna organizacija: Institut za povijest umjetnosti
Vloga UL ALUO: partner
Vodji projekta na strani UL ALUO: doc. dr. Petja Grafenauer, asist. dr. Daša Tepina, asistent raziskovalec
Program
Povzetki

Vizualna pismenost kot predmet teoretskih raziskovanj

Znanstvena konferenca Katedre za teoretske vede in projekta ARRS J7-2606
Koper, 27. 9. 2022
Nosilna organizacija: UL ALUO
V sodelovanju z UP PEF Vizualne umetnosti in oblikovanje
Vodja: prof. dr. Petra Černe Oven
Program in povzetki

17. Mednarodna konferenca študija konserviranja-restavriranja

Znanstvena konferenca
20. 10.–22. 10. 2021
Nosilna organizacija: Akademija za likovno umetnost Zagreb
Vloga UL ALUO: partner
Vodja projekta na strani UL ALUO: prof. mag. Tamara Trček Pečak
Program in povzetki

Prečenja v teoriji

Znanstvena konferenca v okviru projekta ARRS J7-2606
Koper, 28. 9. 2021
Nosilna organizacija: UL ALUO
V sodelovanju z UP PEF Vizualne umetnosti in oblikovanje in Avtomatik Deloviščem
Vodja: izr. prof. dr. Barbara Predan
Program in povzetki

Kozmični anarhizem

Znanstvena konferenca v okviru projekta ARRS Z6-1882
Novo mesto, 6. 4.–8. 4. 2021
Nosilna organizacija: Fakulteta za medije
Vloga UL ALUO: partner
Vodja projekta na strani UL ALUO: doc. Emina Djukić
Program

Transformacije v teoriji – aktualne raziskave

Znanstvena konferenca v okviru projekta ARRS J7-2606
Koper, 29. 9. 2020
Nosilna organizacija: UL ALUO
V sodelovanju z UP PEF Vizualne umetnosti in oblikovanje in Avtomatik Deloviščem
Vodja: izr. prof. dr. Nadja Zgonik
Program in povzetki
Znanstvena monografija

Co-Create: konferenca

Mednarodna konferenca v okviru raziskovalnega projekta ERASMUS+
Bilbao, 19. 11. 2018
Nosilna organizacija: Univerze Deusto
Vloga UL ALUO: partner
Vodja projekta na strani UL ALUO: izr. prof. dr. Barbara Predan