Ilustracija (MA)

Magistrski študijski program Oblikovanja vizualnih komunikacij usmerja študenta k poglabljanju znanj in razvijanju osebnih ustvarjalnih zmožnosti, tehnične usposobljenosti in teoretičnega znanja za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij. Študent lahko izbira med študijem treh smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija. Študij z raziskovanjem in eksperimentiranjem spodbuja inovativnost in talent posameznika, iskanje novih pristopov koncipiranja in vizualnega izražanja komunikacijskih vsebin.

Magistrski študij Ilustracija temelji na samostojnem delu študenta in poglabljanju pridobljenega znanja. Teoretični in prakti­čni študij najboljših ilustratorskih (do)presežkov na svetu je študentu osnova za raziskovanje osebnih ustvarjalnih zmo­žnosti na področju ilustracije. S študijem študent pridobi znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela v smeri inovativnosti, temeljitega koncipiranja najzahtevnejših nalog, timskega dela skozi razumevanje interdisciplinarnosti in negovanja lastne estetske kulture ter kritične odgovornosti do globalnih vsebin.

Ime smeri: Ilustracija
Predstojnik/ca oddelka: prof. Domen Fras
Vodja smeri: doc. Suzi Bricelj
Stopnja: magistrski študijski program 2. stopnje
Trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov: magister oblikovanja vizualnih komunikacij, magistrica oblikovanja vizualnih komunikacij
Okrajšava: mag. obl. vizual. kom.
Zbornik študijskega programa:

Novice