Poslanstvo in vizija

aluo-razstava-21-banner-splet-1-1024x640
Ema Kapelj, vizualna podoba za ALUO razstavo 2021, doc. Emil Kozole

 

 

 

FUTR za JUTR team_Bulky_Bananas_large
Bulky Bananas: Tjaša Mužina, Maruša Dolinar, Pia Groleger, Žan Girandon, Luka Pleskovič, Simon Izidor Rozman, FUTR za JUTR, 2021, izr. prof. dr. Barbara Predan

 

 

 

Dialog 1
Oskar Kandare, Lana Požlep, Rok Černezel, Tine Lisjak, Hana Podvršič, Lana Soklič, Kaja Škorjanc, Vita Tušek, Betsabea Vernik, René Lazový, Dialog, 2021, doc. mag. Emina Djukić, doc. mag. Peter Rauch

Poslanstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

 

UL ALUO izobražuje kritično misleče ustvarjalce, usposobljene za samostojno ustvarjanje in vodenje nalog na področjih umetnosti, oblikovanja, znanosti in podjetništva.

 

Je vodilna nacionalna univerzitetna izobraževalna ustanova na področjih likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja.

 

Kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška institucija je zavezana k prepoznavanju in reševanju družbenih izzivov z namenom ustvarjanja sprememb in spodbujanja razvoja.

 

 

 

 

 

Vizija Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

 

 

Izvajanje poglobljenega in privlačnega študijskega programa

Akademija izvaja merljivo najbolj kakovosten študijski proces v regiji. Temelji na tradiciji šole in kritičnem prenosu sodobnih pristopov ter v ospredje postavlja uspešnost študenta.

 

 

Promocija programa in strokovnih področij Akademije

Akademija ima pozitiven sloves in pozicijo prve izbire v regiji. Študij ima ugled in zanimanje. Ustvarjalno razmišljanje ima v nacionalnem prostoru status strateško pomembne kompetence.

 

 

Razvoj različnih platform, ki diplomantom omogočajo uveljavitev v družbi

Zaradi oprijemljivih in v družbi prepoznavnih kompetenc je uspešnost študentov Akademije vidna. Z uvajanjem fleksibilnih oblik izobraževanja Akademija skrbi za pretok znanj med generacijami.

 

 

Odličnost pedagoškega in raziskovalnega dela

Kriteriji kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na Akademiji so jasni. Opredeljeni so pedagoški principi, procesi izmenjave izkušenj in znanj ter vloga pedagogov pri zagotavljanju aktualnosti študija.

 

 

Sodobno organizirano podporno okolje

Zagotovljena je učinkovita podpora pedagoškim in raziskovalnim procesom. Omogočeno je doseganje visokih standardov dela in izvajanja  projektov na Akademiji. Vzpostavljena klima spoštovanja dogovorov in različnosti med področji ima opazne sinergijske učinke.

 

 

Sistematično upravljanje Akademije

Organizacijska struktura povezuje vse vidike Akademije na vseh ravneh v strateško vodeno in dobro sodelujočo organizacijo.

 

 

Enakopravna vloga znotraj UL

Akademija ima status članice, ki proaktivno in avtonomno deluje v okviru UL s programi, ki so privlačni tudi za ostale članice.

 

 

Sodobna prostorska in informacijska infrastruktura

Akademija nenehno vzpostavlja sodobno okolje za pedagoško in raziskovalno delo, ustvarjanje, raziskovanje in razvoj strokovnih področij.