Poslanstvo in vizija

aluo-razstava-21-banner-splet-1-1024x640
Ema Kapelj, vizualna podoba za ALUO razstavo 2021, doc. Emil Kozole

 

 

 

FUTR za JUTR team_Bulky_Bananas_large
Bulky Bananas: Tjaša Mužina, Maruša Dolinar, Pia Groleger, Žan Girandon, Luka Pleskovič, Simon Izidor Rozman, FUTR za JUTR, 2021, izr. prof. dr. Barbara Predan

 

 

 

Dialog 1
Oskar Kandare, Lana Požlep, Rok Černezel, Tine Lisjak, Hana Podvršič, Lana Soklič, Kaja Škorjanc, Vita Tušek, Betsabea Vernik, René Lazový, Dialog, 2021, doc. mag. Emina Djukić, doc. mag. Peter Rauch

Poslanstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

 

UL ALUO izobražuje kritično misleče ustvarjalce, usposobljene za samostojno ustvarjanje, raziskovanje in vodenje na področjih umetnosti, oblikovanja in znanosti.

 

Je vodilna nacionalna univerzitetna izobraževalna ustanova na področjih likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja.

 

Kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška institucija je zavezana h kritičnemu prepoznavanju in reševanju družbenih izzivov z namenom ustvarjanja sprememb in spodbujanja razvoja.

 

Vizija Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

 

 

Trajnost

Akademija aktivno obravnava podnebne in okoljske izredne razmere. Sooblikuje zeleni prehod v doseganju ničelnega ogljičnega odtisa. Trajnostni razvoj je sestavni del vseh aktivnosti na Akademiji in je vključen v vse procese delovanja.

 

Izvajanje kakovostnega, poglobljenega in sodobnega študijskega programa

Akademija izvaja merljivo najbolj kakovosten študijski proces v regiji. V ospredje postavlja uspešnost študenta in temelji na dialogu med tradicijo šole in kritičnim tvorjenjem sodobnih pristopov. 

 

Mednarodna vključenost Akademije in promocija programa ter področij 

Akademija ima pozitiven sloves in pozicijo prve izbire v regiji. Študij ima ugled in zanimanje. Ustvarjalno mišljenje ima v nacionalnem prostoru status strateško pomembne kompetence.

 

Razvoj raznovrstnih znanj in platform, ki diplomantom omogočajo uveljavitev v družbi

Zaradi oprijemljivih in v družbi prepoznavnih kompetenc je uspešnost študentov Akademije vidna. Z uvajanjem novih oblik izobraževanja Akademija skrbi za pretok znanj med generacijami. Ustvarja platforme za sodelovanje s širšim družbenim in gospodarskim okoljem, s tem odgovarja na izzive sedanjosti in prihodnosti.

 

Odličnost pedagoškega in raziskovalnega dela

Kriteriji kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na Akademiji so jasni. Pedagogi in raziskovalci imajo najboljše in najnovejše znanje. Opredeljeni so pedagoški in raziskovalni principi, procesi izmenjave izkušenj in znanj ter vloga pedagogov pri zagotavljanju aktualnosti študija.

 

Sodobno organizirano podporno okolje

Zagotovljena je učinkovita podpora pedagoškim in raziskovalnim procesom. Omogočeno je doseganje visokih standardov dela in izvajanja projektov na Akademiji. Solidarnostno okolje in spoštovanje dogovorov ter različnosti imajo pozitivne sinergijske učinke. 

 

Premišljeno in skrbno upravljanje Akademije

Organizacijska struktura povezuje vse vidike Akademije na vseh ravneh v strateško vodeno in dobro sodelujočo organizacijo, ki temelji na vključenosti in enakosti spolov.

 

Enakopravna vloga znotraj in zunaj UL

Akademija ima status članice, ki proaktivno in avtonomno deluje v okviru UL s programi, ki so privlačni tudi za ostale članice. Interdisciplinarno in transdisciplinarno sodeluje tako mednarodno kot z drugimi članicami UL na pedagoškem in raziskovalnem področju. 

 

Sodobna prostorska in informacijska infrastruktura

Projekt nove zgradbe temelji na trajnostnih in participatornih načelih načrtovanja in gradnje. Akademija vzpostavlja sodobno, vključujoče in dostojno okolje za pedagoško, raziskovalno in ustvarjalno delo ter razvoj strokovnih področij.