Tečaj oblikovanja vizualnih komunikacij

[ENGLISH BELOW]

Pripravljalni tečaj oblikovanja vizualnih komunikacij za vpis v študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij bo potekal ob torkih, od 15.00 do 18.00, v prostorih UL ALUO Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij, Dolenjska cesta 83, Ljubljana. Pričel se bo v torek, 19. februarja 2019.

 

VSEBINE

 • Osnove likovnega jezika.
 • Likovne prvine in načela ter njihova praktična uporaba pri vizualizaciji pojmov.
 • Kreativne metode in spretnosti za dvodimenzionalno oblikovanje.
 • Slikovni znak v grafičnem oblikovanju.
 • Ilustracija kot način oblikovanja vizualnega sporočila in kot interpretacija literarnega besedila.
 • Animiranka: uvod v razumevanje in ustvarjanje gibljivih podob.

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 1. februarja 2019 dalje (do zasedbe prostih mest), po e-pošti na tajnistvo.oblikovanje@aluo.uni-lj.si. Prijavnico najdete v priponki spodaj.

 

Pričetek

Torek, 19. februar 2019, ob 15.00.

 

Trajanje

Do 7. maja 2019, 44 šolskih ur.

 

Vodja tečaja

doc. Suzana Bricelj, univ. dipl. obl.

 

Materiali

Udeleženci bodo potrebovali papir A4 format (bel in črn), svinčnike, škarje, lepilo, črn flomaster, ravnilo, olfa nož, lepenko format A4 ali A3, časopise in revije (Delo, priloge).

 


The preparatory visual communications design course to enrol in the study program Visual Communications Design will be held on Tuesdays from 15:00 to 18:00 at the UL ALUO Department for Visual Communications Design, Dolenjska cesta 83, Ljubljana. It will start on Tuesday, February 19, 2019.

 

CONTENTS

 • Basics of the visual language.
 • Visual elements and principles and their practical application in the visualization of concepts.
 • Creative methods and skills for two-dimensional design.
 • Symbols in graphic design.
 • Illustration as a means of creating a visual message and as an interpretation of the literary text.
 • “Animiranka”: an introduction to the understanding and creating moving images.

 

INFORMATION

 

Application, enrolment, and additional information

From February 1, 2019 onwards, via e-mail at tajnistvo.oblikovanje@aluo.uni-lj.si. The application form is available in the attachment below.

 

Starts

Tuesday, February 19, 2019, at 15:00.

 

Duration

Until May 7, 2019, 44 school hours.

 

Head of the course

Assistant professor Suzana Bricelj, BA in design

 

Materials

The participants will need paper A4 size (white and black), pencils, scissors, glue, black felt tip pen, ruler, cutter knife, A4 or A3 paperboard, newspapers and magazines (for example the newspaper Delo and its annexes).

 

 

 


Naši študenti o tečajih ALUO

“Na tečaju ti predstavijo naloge s sprejemnih izpitov, kot sta vizualizacija pojma ali interpretacija literarnega besedila, ter načine, kako naj se jih lotiš. Docentka Suzana Bricelj nas je velikokrat tudi izzvala, da smo svoja dela in dela ostalih tečajnikov primerjali med sabo, jih skupaj komentirali in tako dobili zelo uporabne povratne informacije.”

Žiga, 1. letnik ilustracije, 2016