Oblikovanje vizualnih komunikacij

Univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij pokriva področje fotografije, grafičnega oblikovanja, ilu­stracije in interaktivnega oblikovanja. Študent skozi seminarske naloge, ateljejsko delo in predavanja usvojiti temeljno znanje, ki ga je mogoče uporabiti v široko razvejani praksi: tiskani mediji, internetne strani, fotografija, ilustracija.

Po enotnem prvem letu se študij specializira za posamezna področja in jih smiselno nadgrajuje na drugi stopnji študija. Študij te usmerja k razvoju kritične presoje rezultatov oblikovalskega dela in te prek različnih projektov neposredno povezuje z delovnim okoljem.

Vodaja katedre:

Raziskovalci