Storitve

Odpiralni čas

 

Osrednja knjižnica

PONEDELJEK – ČETRTEK
10.00 – 15.00

PETEK
9.00 – 13.00

Knjižnica Oddelkov za oblikovanje

PONEDELJEK – ČETRTEK
10.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

PETEK
9.00 – 13.00

 

Izposoja

Rok izposoje za monografske publikacije je za študente ALUO, zaposlene in sodelavce ALUO 4 tedne, za ostale uporabnike 2 tedna. Za neknjižno gradivo je rok izposoje 1 teden.

Knjižnično gradivo je mogoče 1-krat podaljšati, če ni rezervirano.

Član si lahko izposodi na dom do 5 izvodov knjižničnega gradiva.

NE izposojamo:

  • temeljnega preglednega gradiva (lahko posebej označeno),
  • preglednih monografij umetnikov (lahko posebej označene),
  • katalogov (drobno gradivo),
  • revij,
  • enciklopedij, slovarjev, leksikonov, bibliografij,
  • diplomskih, magistrskih in doktorskih del (razen s pisnim dovoljenjem avtorja),
  • dragocenega in redkega gradiva.

 

Podaljšanje in rezervacija gradiva

Gradivo je možno podaljšati ali rezervirati osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Za podaljšanje ali rezervacijo prek interneta (Moja knjižnica) potrebujete številko članske izkaznice in geslo, za katerega se dogovorite ob obisku v knjižnici. O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu, preko sms-a ali elektronske pošte.

 

Čitalnica

Obiskovalci knjižnice naj upoštevajo knjižnični red ter s svojim obnašanjem ne motijo dela ostalih.

Ker je knjižnica namenjena predvsem študijskemu delu, ima knjižničarka pravico, da uporabniku, ki ne upošteva pravilnika knjižnice, začasno ali trajno prepove vstop v knjižnico.

 

Uporaba računalnikov

Računalnike v knjižnici lahko uporabljajo samo člani. Dostop do medmrežja je omogočen za izobraževalne in študijske namene.