Umetnost med prakso in teorijo. Teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja

Jožef Muhovič, ur.

Lucija Močnik Ramovš, Nadja Zgonik, Jožef Muhovič, Uršula Berlot Pompe, Barbara Predan, Tomaž Toporišič, Petra Černe Oven, Petja Grafenauer, Nataša Ivanović, Urška Barut, Blaž Šeme, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Barbara Orel

ISBN: 978-961-7128-05-5

Leto izdaje: 2021

Št. strani: 284

Povezava: Nakup

Opis: Pred nami je enajst teoretskih prispevkov o raziskavah s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umetnostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine konservatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti, ki so premišljeno razvrščeni v tri področja: estetika, likovne vede in teatrologija. Pobudnica celotnega projekta – tj. vzpostavitve diskusije in refleksije med različnimi strokovnimi področji umetnosti oz. na raziskovalnih področjih umetniških akademij Univerze v Ljubljani in vpogleda v delo raziskovalk in raziskovalcev na umetniškem, oblikovalskem in scenskem področju – je Katedra za teoretične vede Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki je povabila k sodelovanju kolege z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter sodelujoče predavatelje z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.