Konferenca Digital Art History IV v Zagrebu

3. in 4. oktobra 2022 bo v Zagrebu, v okviru ARRS projekta Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik (J7-2606), ki ga v Sloveniji vodi UL ALUO, v organizaciji partnerja pri projektu Instituta za povijest umjetnosti, potekala mednarodna konferenca Digitalna umetnostna zgodovina – metode, prakse, epistemologije/Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies IV.

Četrta mednarodna konferenca Digital Art History združuje znanstvenike in praktike s področij digitalne zgodovine umetnosti in arhitekture, študij vizualne kulture, muzeologije, informacijske znanosti, umetnosti in oblikovanja. Štiriinštirideset udeležencev iz dvanajstih držav (Hrvaška, Francija, Nemčija, Italija, Portugalska, Rusija, Srbija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Ukrajina, Hrvaška) bo s poudarkom na pojmu kompleksnosti predstavilo svoje tekoče ali nedavno končane raziskovalne projekte. Razpon tem, obravnavanih s pomočjo pojma kompleksnosti, sega od mrežne, slikovne in družbeno-semantične analize prek zapletenih postopkov prevajanja analognih podatkov v digitalne oblike in problema manjkajočih podatkov do uporabe “večjih podatkov”, vključevanja manj zastopanih skupnosti in območij ter razmišljanj o tem, kako digitalne metode vplivajo na ustvarjanje znanja na tem področju.

Znanstveni odbor
Dr. Kathryn Brown, Loughborough University, School of Social Sciences and Humanities
Dr. Boris Čučković Berger, Ludwig Maximilian University of Munich
Dr. Ana Esteban Maluenda, Universidad Politécnica de Madrid
Dr. Petja Grafenauer, UL ALUO
Dr. Petar Jandrić, University of Applied Sciences, Zagreb
Dr. Ljiljana Kolešnik, Institute of Art History, Zagreb
Dr. Stefania de Vincentis, Ca’ Foscari University of Venice
Dr. Vinko Zlatić, Institute Ruđer Bošković, Zagreb
Dr. Goran Zlodi, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences

Organizacijski odbor
Dr. Sanja Sekelj, Institute of Art History, Zagreb, Head of the Organizing Committee
Dr. Ljiljana Kolešnik, Institute of Art History, Zagreb
Martina Bobinac, Institute of Art History, Zagreb
Dr. Sanja Horvatinčić, Institute of Art History, Zagreb
Ana Ćurić, Institute of Art History, Zagreb
Draženko Celjak, SRCE – University of Zagreb, University Computing Centre
Dr. Daša Tepina, UL ALUO
Koraljka Kuzman Šlogar, DARIAH-HR

Plenarni predavanji
Maximilian Schich, Hubertus Kohle

Prispevki
Julia Amatuni, Pepe Ballesteros Zapata, Helena Barranha, Nicola Carboni, Dejana Carić, Draženko Celjak, Eva Cetinić, Claire Dupin de Beyssat, Ana Ereš, David Escudero, Ana Esteban Maluenda, Beatriz Gamboa, Marta García Carbonero, Petja Grafenauer, Liudmyla Herus, Tajana Jaklenec, Béatrice Joyeux Prunel, Ljiljana Kolešnik, Max Koss, Olena Kozakevych, Tetiana Kutsyr, Dominik Lengyel, Fabio Mariani, Nicolás Mariné, Diego Martín Sánchez, Sandra Milovanović Soldatić, Anna Näslund Dahlgreb, Jovana Nedeljković, Olena Nykorak, Rodrigo de la O, Catherine Phillips, Kristina Posavec, Tihana Puc, Lynn Rother, Anastasia Sabinina, Laura Sánchez Carrasco, Sanja Sekelj, Andrej Srakar, Artur Šilić, Željka Tonković, Catherine Toulouse, Marilena Vecco, Chiara Vitaloni, Suzana Vuksanović, Amanda Wasielewski

Konferenca bo potekala hibridno. Če se želite konference udeležiti osebno, pošljite elektronsko sporočilo z imenom, priimkom in identifikacijsko številko na naslov mbobinac@ipu.hr najpozneje do petka, 30. septembra. Če želite konferenco spremljati prek sistema ZOOM, pošljite elektronsko sporočilo s svojim imenom in priimkom najpozneje do nedelje, 2. oktobra, na naslov mbobinac@ipu.hr.