Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

Šifra raziskovalnega projekta ARRS: J7-2606

Trajanje: 1. 9. 2020–31. 8. 2023
Spletna stran projekta (v angleščini)

Vodilni partner:
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vodja projekta:
izr. prof. dr. Barbara Predan (UL ALUO)

Sodelujoče raziskovalne organizacije:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Inštitut za novejšo zgodovino
Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Člani slovenske raziskovalno-projektne skupine:
prof. dr. Petra Černe Oven (UL ALUO)
doc. dr. Petja Grafenauer (UL ALUO)
izr. prof. dr. Nadja Zgonik (UL ALUO)
dr. Daša Tepina, asistent raziskovalec (UL ALUO)
Nastja Majerič, strokovna sodelavka (UL ALUO)
prof. dr. Mitja Velikonja (UL FDV)
izr. prof. dr. Aleš Gabrič, znanstveni svetnik (INZ)
dr. Jure Ramšak, znanstveni sodelavec (ZRS)

V sodelovanju s hrvaškim partnerjem:
Institut za povijest umjetnosti

Vodja projekta:
dr. Ljiljana Kolešnik, višja znanstvena svetnica (IPU)

 

Opis projekta:

Interdisciplinarna raziskava se ukvarja s hipotezo, da je pospešen proces dekolonizacije v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ki uokvirja artikulacijo kulturnih potreb in kulturne politike držav Gibanja neuvrščenih, ustvaril nove institucionalne mehanizme in nove modele oziroma prakse kulturne izmenjave, kar je povzročilo korenit prelom v Gibanju neuvrščenih na globalnem kulturnem in umetniškem polju. Raziskava prepleta področja oblikovanja, umetnostne zgodovine, kulturnih študij, sociologije, zgodovine političnih idej in njihovih metodologij. Vsa našteta področja bodo v raziskovalnem projektu združena tudi z uporabo digitalnih analitičnih in podatkovnih vizualizacijskih orodij CAN_IS.

Namen raziskovalnega projekta je opredeliti pojem kulture Gibanja neuvrščenih v smislu različne in prekrivajoče se časovnosti, ne pa ideje o kronoloških, linearnih potekih prevladujočih narativ tega obdobja. Ob jasnem zavedanju, da govorimo o svetu nenehnih sprememb, preobratov in konfliktov, pri čemer pa prav umetnost (v širšem polju delovanja) lahko prepoznavamo in interpretiramo kot sicer pogosto spregledan, a indikativen simptom. Pogosto gre namreč za simptom izmikajoče se narave, ki paradoksalno, prav na tem temelju lahko konfrontira obstoječe in prevladujoče kulturno-politične naracije.

Obravnava kritično-teoretske in družbeno-geopolitične interakcije, ki je prišla do izraza v okviru Gibanja neuvrščenih, je razdeljena na tri med seboj prepletene sklope:

  • Izgradnja vizualizacije arhivskih podatkov: s ciljem prepoznavanja izvorov, modelov, praks in vpliva mednarodne kulturne izmenjave;
  • Odpiranje različnih poti Gibanja neuvrščenih: strategije pogajanja o prepustnosti ideoloških in političnih mej z namenom repozicioniranje nacionalnih in regionalnih kulturnih identitet;
  • Gibanje neuvrščenih kot spregledani prostor potencialnih emancipacijskih teorij: kritike institucionalne perspektive bipolarnega sveta v času hladne vojne.

Raziskava se opira na izvirno arhivsko gradivo iz arhivov nekdanjih jugoslovanskih republik, držav gibanja neuvrščenih ter Francije, Avstrije, Švice, Velike Britanije idr. Vključuje metode, ki so temeljno intedisciplinarne, z namenom prilagajanja novim, raznolikim perspektivam, z zahtevo kompleksne obravnave preučevanega objekta. Na ta način, se raziskovalni projekt tankočutno odziva na aktualne procese globalizacije, na spreminjajočo se splošno metodološko in teoretično humanistično krajino, s čemer raziskava prispeva k poskusu dekonstrukcije tradicionalne dihotomije med »centrom« in »periferijo« ter radikalno prestrukturiranjem teritorija, na katerem sta umetnostna zgodovina in zgodovina oblikovanja postavila svoj kanon.

 

Rezultati slovenske projektne skupine:

Znanstveni prispevki na konferencah

Nadja Zgonik, Daša Tepina (ur.) et al., Transformacije v teoriji. Aktualne raziskave: znanstvena konferenca: program in povzetki: Koper, 29. september 2020, Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, Ljubljana 2020 (tudi ‘kickoff meeting’ projekta).

Barbara Predan, »How Socialist Self-Management Contributed to the Understanding of Participation in Design«, ICDHS 12th International Conference on Design History and Design Studies: Lessons to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practices, 16–18 October 2020.

Barbara Predan (ur.), Prečenja v teoriji: znanstvena konferenca: program in povzetki: Koper, 28. september 2021, Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, Ljubljana 2020 (javne predstavitve prvih rezultatov projekta).

Petja Grafenauer and Daša Tepina, »The Ljubljana Biennial of Graphic Arts: Utopias of Non-alignment«, International Research Workshop: Towards a Conjunctural Political Economy of Non-Alignment and Cultural Politics, Rijeka, Croatia, 29 September 2021.

Barbara Predan, »The Non-Aligned Movement as an overlooked space of potential emancipation theories«, International Conference: Towards a NEW PARADIGM of the HISTORY of ART, DESIGN and CRAFTS, Barcelona, Spain, 30 November 2021.

Špela Šubic, Barbara Predan, »The pioneering research practices of designer Janja Lap«, 6th International Symposium: Socratic Lectures, Ljubljana, 11. december 2021.

Barbara Predan, Špela Šubic, »Non-Aligned Design: An Attempt to Introduce a Decolonisation Discourse«, International Conference: Africa and the ‘Other’ Europe during the Cold War, Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania, 5–6 May 2022.

Barbara Predan, »An Attempt to Introduce a Decolonising Discourse Through Art and Design«, Seventeenth International Conference on the Arts in Society — History/Histories: From the Limits of Representation to the Boundaries of Narrative, San Jorge University, Zaragoza, Spain, 4–6 July 2022.

Petra Černe Oven (ur.), Vizualna pismenost kot predmet teoretskih raziskovanj: znanstvena konferenca: program in povzetki, Koper, 27. september 2022, Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, Ljubljana 2022 (javne predstavitve rezultatov projekta).

Barbara Predan, »Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih«, Networking event for Croatian and Slovenian Researchers (ARRS in HRZZ), Mestni muzej Ljubljana, Ljubljana, 15. november 2022.

 

Izvirni znanstveni članki, znanstvene monografije in objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Barbara Predan, »How Socialist Self-Management Contributed to the Understanding of Participation in Design«, v: Fedja Vukić, Iva Kostešić (ur.), Lessons to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practices, Proceedings of the ICDHS 12th International Conference on Design History and Design Studies, UPI2M Books, Zagreb 2021.

Barbara Predan, Špela Šubic, »The Pioneering Research Practices of Designer Janja Lap«Proceedings of Socratic Lectures. 2022, 138-146, https://doi.org/10.55295/PSL.2021.D.018.

Aleš Gabrič, »Kulturno in znanstveno sodelovanje neuvrščenih držav v senci političnih dilem«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.2.

Jure Ramšak, »Neuvrščenost, jugoslovanska diplomacija in ustvarjanje transkulturnih vezi z Afriko«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.3.

Nadja Zgonik, »Neuvrščena umetnost: definicija v nastajanju«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.4.

Daša Tepina, »Umetniška stičišča – utopije – neuvrščenost«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.6.

Petja Grafenauer, »Umetnost, Gibanje neuvrščenih in Mednarodni grafični bienale v Ljubljani«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.7.

Barbara Predan, »Svetovi (neuvrščenih) skupnosti oblikovanja«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.8.

Petra Černe Oven, »Metodološki pristopi pri vizualnem posredovanju znanstvenih vsebin za uporabo pri raziskovalnem projektu«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.10.

Mitja Velikonja, »Podobe prijateljstva«, v: Barbara Predan (ur.), Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike, Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 2022. https://doi.org/10.51938/vpogledi.2022.25.12.

Jure Ramšak, »Shades of North-South economic détente: non-aligned Yugoslavia and neutral Austria compared«, v: Paul Stubbs (ur.). Socialist Yugoslavia and the non-aligned movement: social, cultural, political, and economic imaginaries, McGill-Queen’s University Press, Montreal [etc.] 2023.

Petja Grafenauer in Daša Tepina, »Cuban representation at the Biennial of Graphic Arts and non-aligned cultural policy«, The international journal of cultural policy, 2023, DOI: 10.1080/10286632.2023.2177646.

Barbara Predan in Špela Šubic, Zakaj je vaza podobna hiši? Od sistemskega do fantazijskega z oblikovalko Janjo Lap, MAO, ALUO, Pekinpah, Ljubljana 2023, DOI: 10.51937/9789616669948.

 

Druge objave

Seznam arhivskih zbirk in bibliografija naslovov o politični ekonomiji, družbeni situaciji ter kulturni izmenjavi Gibanja neuvrščenih, 2022.

 

Organizacija raziskovalnih konferenc, delavnic in diskusij:

MULTIPLE VOICES MULTIPLE TEMPORALITIES: Imaginaries of cultural and political resistance, GLOB Exchange Research Workshop, Institute of Art History, Zagreb, Croatia, 28–29 June 2021, 16:00 – 19:30 CET

Towards a Conjunctural Political Economy of Non-Alignment and Cultural Politics, Research Workshop, Filodrammatica, Korzo 28/1, Rijeka, Croatia, 27–29 September 2021

Znanstvena konferenca PREČENJA V TEORIJI, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija, 28. september 2021

Znanstvena konferenca Digital Art History: Methods, Practices, Epistemologies 3, University of Zagreb (Online Program), 12–13 October 2021

Znanstvenoraziskovalna delavnica in metodološka diskusija: dr. Narvika Bovcon, Vizualizacija digitalne podatkovne zbirke, UL ALUO, 2. november 2021.

Znanstvenoraziskovalna delavnica in metodološka diskusija: Juuso Koponen, Vizualni vpogledi, UL ALUO, 17. november 2021.

Znanstvenoraziskovalna delavnica in metodološka diskusija: dr. Aleš Gabrič, Kulturno in znanstveno sodelovanje neuvrščenih držav v senci političnih dilem, UL ALUO, 2. marec 2022.

Znanstvenoraziskovalna delavnica: Modeli in prakse izmenjave v času hladne vojne: Zgodbe z vzhodne strani železne zavese, UL ALUO, 20. april 2022.

Znanstvenoraziskovalna delavnica in metodološka diskusija: dr. Mitja Velikonja, Poezija po Srebrenici? – Kulturna refleksija jugoslovanskih osemdesetih, UL ALUO, 1. september 2022.

Znanstvena konferenca VIZUALNA PISMENOST KOT PREDMET TEORETSKIH RAZISKOVANJ, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija, 27. september 2022

Znanstvena mednarodna konferenca Digitalna umetnostna zgodovina – metode, prakse, epistemologije IV/Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies IV, Zagreb, Croatia, 3–4 October 2022