Research programmes and projects

The research programmes and projects are (co)funded by the Slovenian Research Agency and the Development Fund of the University of Ljubljana. Research programmes represent an area of research that is expected to be up-to-date and useful over a longer period of time. Research projects are carried out through basic, applied and postdoctoral projects co-financed by the Slovenian Research Agency. The Development Fund of the University of Ljubljana promotes multidisciplinary research linking University of Ljubljana members and researchers to find answers to complex global societal challenges and to prepare project applications for the calls of the new European research and innovation programme Horizon Europe.

Slovenian Research Agency
Resolution on the Slovenian Scientific Research and Innovation Strategy 2030

Aktualni

Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM

J7-4641 Raziskovalni projekt ARRS
1. 10. 2022–30. 9. 2025
Nosilna organizacija: UL FA
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalec: doc. dr. Blaž Šeme

Na uporabnika osredotočen razvoj rešitev s pomočjo tehnologij razširjene resničnosti (DesignXR)

Dvoletni pripravljalni raziskovalni projekt (RSUL)
1. 10. 2022–30. 9. 2024
Nosilna organizacija: UL FE
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalca: prof. Jure Miklavc, izr. prof. dr. Barbara Predan

Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

J6-3144 Raziskovalni projekt ARRS
1. 10. 2021–30. 9. 2024
Nosilna organizacija: UL FF
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalka: doc. dr. Petja Grafenauer

Dediščinska znanost in podnebne spremembe

Dvoletni pripravljalni raziskovalni projekt (RSUL)
1. 10. 2021–30. 9. 2023
Nosilna organizacija: UL FKKT
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalca: doc. dr. Blaž Šeme, doc. mag. Martina Vuga

Gledališke in medumetnostne raziskave

P6-0376 Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS
1. 1. 2009–31. 12. 2023
Nosilna organizacija: UL AGRFT
Vloga UL ALUO: partner
Raziskovalka: izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Pretekli

Kuhinja – nove zasnove tehnološkega in socialnega središča bivališča

L2-7682 Raziskovalni projekt ARRS
1. 1. 1996–30. 6. 1998
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. Saša J. Mächtig