Narvika Bovcon: Vizualizacija digitalne podatkovne zbirke

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na znanstvenoraziskovalno delavnico in metodološko diskusijo dr. Narvike Bovcon z naslovom Vizualizacija digitalne podatkovne zbirke, ki bo potekala v torek, 2. novembra 2021,  s pričetkom ob 16.00.

Povezava do spletnega dogodka: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98230732355

Dr. Narvika Bovcon nam bo na predavanju predstavila projekt, v okviru katerega so od leta 2012 pripravili več sto poskusnih vizualizacij spletne podatkovne zbirke WomenWriters – med njimi dinamične, interaktivne in 3D-vizualizacije – s ciljem raziskati možne uporabe različnih diagramov in grafov za čim jasnejši prikaz struktur v naboru podatkov. Izdelani prototipi omogočajo praktično oceno posameznih vizualizacijskih rešitev za konkretno bazo podatkov, tudi s stališča uporabniške izkušnje pri interakciji s spletnim vmesnikom vizualizacije. Z ustrezno uporabo vizualnega jezika pregledno oblikujemo vmesnik in prikažemo odnose med podatki. Vizualizacije so lahko izhodišče za ponovno vrednotenje vsebinske zasnove baze na ravni določanja kategorij podatkov in usklajevanja mednarodnih partnerjev pri dejanskem vnašanju podatkov. Humanistična zbirka podatkov zahteva poseben pristop, ki prilagaja in včasih nadomešča obdelavo zgolj statističnih podatkov, kot se uporabljajo v trdih znanostih, matematiki in družbenih vedah. Vizualizacije podatkov porajajo nova znanstvena vprašanja, omogočajo komunikacijo s pomočjo diagramskega prikaza, podpirajo diseminacijo znanstvenih raziskav in vstopajo v umetniške projekte. Opozorili bomo tudi na izzive vodenja tovrstnega interdisciplinarnega projekta, ki povezuje strokovnjake z določenega področja (v tem primeru literarne znanstvenike), oblikovalce in računalničarje. Sistematičen pregled modelov vizualizacije na več ravneh, kot so grafična oblika, intelektualni namen ali funkcija, vrsta vsebine, strukturiranje pomenov in disciplinski izvor, najdemo v knjigi Graphesis Johanne Drucker.

Spletni dogodek se bo odvil v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik.

Dr. Narvika Bovcon poučuje računalniško oblikovanje in novomedijsko umetnost na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI), kjer je zaposlena kot izredna profesorica in raziskovalka v Laboratoriju za računalniški vid; tu se ukvarja s področji uporabniških vmesnikov, razširjene resničnosti in digitalne humanistike. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih novomedijskih umetniških projektov in znanstvenih člankov. Dejavna je tudi kot kustosinja novomedijske umetnosti. Leta 2009 je izšla njena monografija Umetnost v svetu pametnih strojev.

Znanstvenoraziskovalno delavnico in metodološko diskusijo sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Hrvaška znanstvena fundacija (HRZZ), v okviru raziskovalnega projekta J7-2606 – Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik.