Znanstvena konferenca UL ALUO: Prečenja v teoriji

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vas vljudno vabi na znanstveno konferenco Prečenja v teoriji,
ki bo potekala v torek, 28. septembra 2021, s pričetkom ob 10.00 na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (predavalnica P5, 2. nadstropje), Cankarjeva 5, Koper.

Z vzpostavljajočo tradicijo znanstvenih konferenc (tudi lanska prva je potekala v Kopru) želi Katedra za teoretske predmete UL ALUO odpreti interdisciplinarno, pluralno diskusijo ter refleksijo z različnih praktičnih in teoretičnih umetniških, oblikovalskih, restavratorskih, etnografskih, socioloških in zgodovinskih področij ter s tem povezati stroke in področja, ki v prostoru aktivne umetnosti in oblikovanja delujejo povezano, v akademskih krogih pa preredko prestopajo meje.

Tokratni dogodek nastaja v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem in Avtomatik Deloviščem. Sodelovali bodo predavateljice in predavatelji z UL ALUO, s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, z Inštituta za novejšo zgodovino ter iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Slovenskega etnografskega muzeja. Dogodek bo moderiral Dražen Dragojević.

Tudi v letošnji konferenčni ediciji so prispevki praviloma še neobjavljena poročila o rezultatih najnovejših teoretičnih raziskav. Prispevki se bodo posvečali vprašanjem kulturnih, zgodovinskih in družbenih povezav ter učinkov omenjenih povezav v polju umetnostne zgodovine, likovne teorije, kulturnih študij, kulturne dediščine, oblikovanja, restavratorstva in konservatorstva, sociologije, zgodovine političnih idej, muzeologije in njihovih metodologij.

Med drugim bodo predstavljeni prvi delni rezultati raziskovalnega projekta Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik (ARRS J7-2606), saj je konferenca rezultat tega projekta. Prvič bo predstavljena tudi znanstvena monografija z naslovom Umetnost med prakso in teorijo, ki je rezultat lanskoletne prve znanstvene konference in ki jo je uredil prof. dr. Jožef Muhovič (UL ALUO).

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA.

Program
10:00–10:15
Uvodne besede in pozdravni nagovori:
prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP PeF
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja UL ALUO
izr. prof. dr. Nadja Zgonik, UL ALUO, vodja Katedre za teoretične vede
10.15–10.30
Izr. prof. dr. Aleš Gabrič, znanstveni svetnik, INZ
Kulturno in znanstveno sodelovanje neuvrščenih držav v senci političnih dilem
10.30–10.45
Dr. Jure Ramšak, znanstveni sodelavec, ZRS Koper
Univerzalizem jugoslovanskega neuvrščenega internacionalizma
10.45–11.00
Izr. prof. dr. Nadja Zgonik, UL ALUO
Neuvrščena umetnost. Ali obstaja?
11.00–11.15
Diskusija
11.15–11.30
Doc. dr. Tomo Stanič, UL ALUO
Robovi ideje in mesto koncepta
11.30–11.45
Prof. dr. Uršula Berlot Pompe, UL ALUO
Nematerialnost, umetnost in tehnologija
11.45–12.00
Doc. dr. Blaž Šeme, UL ALUO
Estetski posegi pri ohranjanju umetnin: etična in likovnoteoretska izhodišča
12.00–12.15
Prof. dr. Jožef Muhovič, UL ALUO
Dejstva sodijo v nalogo, ne v rešitev – ali: Dileme likovne hermenevtike v pozni moderni
12.15–12.30
Diskusija
12.30–13.00
Odmor
13.00–13.15
Univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja Tina Palaić, SEM
Ustvarjanje »neuvrščenega« znanja o Drugih: primer Muzeja neevropskih kultur v Goričanah
13.15–13.30
Doc. dr. Petja Grafenauer in dr. Daša Tepina, asistentka raziskovalka, UL ALUO
Mednarodni grafični bienale – utopija – neuvrščenost: primer kubanske grafike
13.30–13.45
Izr. prof. dr. Barbara Predan, UL ALUO
Spregledano in neuvrščeno
13.45–14.00
Prof. dr. Mitja Velikonja, UL FDV
Analiza likovnih daril neuvrščenih držav Titu
14.00–14.15
Diskusija
14.15–14.45
Umetnost med prakso in teorijo
Teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja
Predstavitev znanstvene monografije ob njenem izidu

Več informacij najdete V PRIPONKI SPODAJ.


Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi Vlade RS za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2. Velja pogoj PCT.